Swedish-Armenian

❗️թƒՉ€žntligen թƒԹ)r den stora analytiska och beskrivande artikeln av Danny Fittante om թ§Չ‚-ԹSveriges թ§Չ‚-Չ„§kompliceradeթ§Չ‚-Չ„§ fթƒԹԳrhթƒԹ(llande till folkmordserkթƒԹ)nnandeթ§Չ‚-Թ ute! Detta arbete թƒԹ)r otroligt lթƒԹ)rande och viktigt. Jag kan med stolthet sթƒԹ)ga att jag har tillsammans med flera representanter inom den svensk-armeniska diasporan varit en av de som blivit tillfrթƒԹ(gade fթƒԹԳr att bli intervjuade, och fթƒԹԳr att bidra till forskningen, utթƒԹԳver allt annat viktigt material som har anvթƒԹ)nts och analyserats (bl.a. dokumentթƒԹ)ra analyser av Sveriges riksdagsutskrifter pթƒԹ( temat 1915 folkmordserkթƒԹ)nnande, populթƒԹ)rt sekundթƒԹ)rt kթƒԹ)llmaterial, intervjuer med nuvarande och tidigare svenska fթƒԹԳrtroendevalda/politiker, ledare fթƒԹԳr armeniska svenska organisationer, svenska akademiker, Armeniens ambassadթƒԹԳr i Sverige och intervjuer med personer frթƒԹ(n det armeniska svenska samhթƒԹ)llet, som aktivt deltagit i erkթƒԹ)nnandeinsatser). LթƒԹ)s artikeln, sprid den och se till att fler fթƒԹԳrstթƒԹ(r Sveriges hթƒԹ(llning gթƒԹ)llande erkթƒԹ)nnandet av armeniska folkmordet!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*