Paylan, Fransa Cumhurbaթ…ժԴkanթ„Թ՞ Macron’la gթƒԹԳrթƒԹԶթ…ժԴmesinde TթƒԹԶrkiye ve Afrinթ§Չ‚-Չ„§deki son geliթ…ժԴmelerle ilgili kaygթ„Թ՞larթ„Թ՞ dile getirdi

թ„Թ՛stanbul Milletvekilimiz Garo Paylan, Fransa Ermeni թƒՉ€“rgթƒԹԶtleri Koordinasyon Konseyi (Conseil de coordination des organisations armթƒԹ.niennes de France, CCAF)tarafթ„Թ՞ndan dթƒԹԶn Parisթ§Չ‚-Չ„§te dթƒԹԶzenlenen yթ„Թ՞llթ„Թ՞k akթ…ժԴam yemeթ„ժԴine katթ„Թ՞ldթ„Թ՞.

Yemek sթ„Թ՞rasթ„Թ՞nda Fransa Cumhurbaթ…ժԴkanթ„Թ՞ Emmanuel Macron ile bir araya gelen Garo Paylan, sivil kayթ„Թ՞plarթ„Թ՞n her geթƒԹ«en gթƒԹԶn arttթ„Թ՞թ„ժԴթ„Թ՞ TթƒԹԶrkiyeթ§Չ‚-Չ„§nin Afrinթ§Չ‚-Չ„§e yթƒԹԳnelik saldթ„Թ՞rթ„Թ՞sթ„Թ՞na iliթ…ժԴkin duyarlթ„Թ՞lթ„Թ՞k թƒԹ«aթ„ժԴrթ„Թ՞sթ„Թ՞nda bulunarak, TթƒԹԶrkiye ve Afrinթ§Չ‚-Չ„§deki son geliթ…ժԴmelerle ilgili kaygթ„Թ՞larթ„Թ՞nթ„Թ՞ dile getirdi.

Aynթ„Թ՞ etkinlikte Paylanթ§Չ‚-Չ„§a demokrasi ve insan haklarթ„Թ՞ mթƒԹԶcadelesindeki թƒԹ«abalarթ„Թ՞ nedeniyle Paris Belediye Baթ…ժԴkanթ„Թ՞ Anne Hidalgo tarafթ„Թ՞ndan թ…ժԴehrin en թƒԹԳnemli niթ…ժԴanթ„Թ՞ olan թ§Չ‚-ժ“La mթƒԹ.daille Grand Vermeil” takdim edildi.

31 Ocak 2018

hdp.org.t

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*