Assembly of Armenians of Europe: Brev till statsministern

Assembly of Armenians of Europe: Brev till statsministern

թƒՉ€žrade statsminister Fredrik Reinfeldt!

Efter mer թƒԹ)n 10 թƒԹ(rs debatt och motioner i Sveriges Riksdag erkթƒԹ)nde Sveriges Riksdag թƒԹ)ntligen massakerna pթƒԹ( armenier, assyrier, syrianer, kaldթƒԹ.er och pontiska greker 1915 som folkmord. Alla berթƒԹԳrda folkgrupper och demokrativթƒԹ)nner runt om i vթƒԹ)rlden blev glada.թ‚Թ  Vi armenier fթƒԹԳrvթƒԹ)ntade att statsministern i ett av vթƒԹ)rldens mest demokratiska lթƒԹ)nder skulle stթƒԹԳdja kampen fթƒԹԳr rթƒԹ)ttvisa, demokrati och fred. TyvթƒԹ)rr blev vi besvikna pթƒԹ( statsministerns stթƒԹ)llningstagande. Vi blev թƒԹ)n mer fթƒԹԳrvթƒԹ(nade nթƒԹ)r statsministern ringde till Turkiets premiթƒԹ)rminister och beklagade Riksdagens beslut. I turkisk press tolkas samtalet som att Sveriges statsminister ringde och bad om ursթƒԹ)kt.

SթƒԹԳndagen den 14 mars sade statsministern i radio att svenska regeringen ska analysera riksdagens beslut թ§Չ‚-Չ€œ men att med honom som statsminister kommer inte regeringen att fթƒԹԳlja riksdagens tillkթƒԹ)nnagivande och erkթƒԹ)nna folkmordet. (Dagens Eko, sթƒԹԳndag 14 mars 2010,kl 15.13).

թƒՉ€žrade statsminister!

FթƒԹԳr att fթƒԹԳrstթƒԹ( hur viktigt det թƒԹ)r att vթƒԹ)rna om de mթƒԹ)nskliga rթƒԹ)ttigheterna bթƒԹԳr vi lթƒԹ)ra oss av historien.

Det fթƒԹԳrsta dokumenterade folkmordet i modern tid թƒԹ)gde rum under 1915, i slutet av fթƒԹԳrsta vթƒԹ)rldskriget, gentemot armenier i VթƒԹ)stra Armenien (nuvarande թƒՉ€“stra Turkiet).

թ§Չ‚-ԹUngturkarnas frթƒԹ)msta krigsmթƒԹ(l var det osmanska Turkiets թƒԹ(terfթƒԹԳrening med turkiska Kaukasien och Centralasien. Precis i mitten av det planerade pan-turkiska imperiet lթƒԹ(g en monstruթƒԹԳs skamflթƒԹ)ck vid horisonten- den armeniska hթƒԹԳgplatթƒԹ(n, som beboddes av gott och vթƒԹ)l mer թƒԹ)n tvթƒԹ( miljoner kristna icke-turkar. De stod i vթƒԹ)gen թ§Չ‚-Չ€œ och skulle i vederbթƒԹԳrlig ordning och vid lթƒԹ)mpligt tillfթƒԹ)lle eliminerasթ§Չ‚-Թ. (ur boken թ§Չ‚-ԹArmenier ett folk i exilթ§Չ‚-Թ fթƒԹԳrfattare David Marshall Lang).

Ungturkarna la grunden fթƒԹԳr en թƒԹԳppen rasistisk ideologi som senare kom att anvթƒԹ)ndas av Adolf Hitler. Nazisterna lթƒԹ)rde sig och inspirerades av ungturkarna men kunde knappast nթƒԹ( lթƒԹ)ngre i grymhet. Det skulle visa sig vara թƒԹԳdesdigert att glթƒԹԳmma det fթƒԹԳrsta folkmordet.

թ§Չ‚-ԹJag har givit order till mina dթƒԹԳdsenheter att utan nթƒԹ(d och barmhթƒԹ)rtighet utplթƒԹ(na mթƒԹ)n, kvinnor och barn av den polsktalande rasen. Endast pթƒԹ( detta sթƒԹ)tt kan vi erhթƒԹ(lla det livsrum vi behթƒԹԳver. NթƒԹ)r allt kommer omkring, vem kommer idag ihթƒԹ(g utrotningen av armenierna?թ§Չ‚-Թ sade Hitler i sitt tal vid invasionen av Polen den 22 augusti 1939)( Ur Klas-GթƒԹԳran Karlssons bokթ§Չ‚-Թ Armenien frթƒԹ(n berget Ararat till det bergiga Karabachթ§Չ‚-Թ).

Den 24 april varje թƒԹ(r samlas armenier vթƒԹ)rlden թƒԹԳver fթƒԹԳr att hedra minnet av offren fթƒԹԳr folkmordet. I թƒԹ(r թƒԹ)r det 95- թƒԹ(rsdagen av folkmordet.թ‚Թ  Turkiet fթƒԹԳrnekar թƒԹ)n idag efter 95 թƒԹ(r, att ett folkmord ska ha skett.

Nu hotar Turkiets Statsminister att slթƒԹ)nga ut 100 tusentals armenier. Det pթƒԹ(minner om den politik som Ungturkarna anvթƒԹ)nde fթƒԹԳr att fթƒԹԳrinta armenier och andra folkgrupper i Turkiet.

Vi anser att folkmordet 1915 pթƒԹ( armenier, assyrier, syrianer, kaldթƒԹ.er och pontiska greker inte bara angթƒԹ(r historiker utan թƒԹ)ven politiker och inte minst Sveriges statsminister.

Att ingen regering i Sverige tidigare valt att erkթƒԹ)nna detta som ett folkmord թƒԹ)r vidare ocksթƒԹ( i hթƒԹԳgsta grad ett politiskt stթƒԹ)llningstagande som berթƒԹԳr, fթƒԹԳrutom alla armenier, assyrier, syrianer, kaldթƒԹ.er och pontier vթƒԹ)rlden թƒԹԳver, utan ocksթƒԹ( ett stort antal svenska medborgare som թƒԹ)r թƒԹ)ttlingar till offren fթƒԹԳr folkmordet.

թƒՉ€žrade Statsminister!

Europeiska parlamentet, FN:s kommission, թƒԹԳver 20 lթƒԹ)nders regeringar och parlament, samt flera internationella institutioner har erkթƒԹ)nt folkmordet pթƒԹ( armenier och andra folkgrupper. De har ocksթƒԹ( uppmanat Turkiet att erkթƒԹ)nna detta och att fթƒԹԳrsթƒԹԳka kompensera offren fթƒԹԳr sina fթƒԹԳregթƒԹ(ngars brott.

Den senaste uppmaningen kom den 11 mars 2010 frթƒԹ(n Sveriges hթƒԹԳgsta beslutande organ, Svenska Riksdagen.թ‚Թ  Det var mթƒԹ)rkligt att ingen av talarna pթƒԹ(թ‚Թ regeringssidan antydde att det skulle saknas tillrթƒԹ)cklig kunskap omթ‚Թ folkmordet. Ett bevis pթƒԹ( att svenska folket vթƒԹ)l vet om folkmordet och թƒԹ)r villigt att ta stթƒԹ)llning fթƒԹԳr rթƒԹ)ttvisa, demokrati och mթƒԹ)nskliga rթƒԹ)ttigheter.թ‚Թ  NթƒԹ)r frթƒԹ(gan om erkթƒԹ)nnande av folkmordet 1915 var uppe fթƒԹԳr beslut i riksdagen 2006 stթƒԹԳdde թƒԹ)ven Statsministern vթƒԹ)ldigt tydligt erkթƒԹ)nnandet av folkmordet i Turkiet.

թ§Չ‚-ԹMan kan i och fթƒԹԳr sig diskutera om politiker skall skriva historia, men svenska riksdagen har genom att erkթƒԹ)nna folkmordet gjort det svթƒԹ(rare fթƒԹԳr Turkiet att fortsթƒԹ)tta sin statliga fթƒԹԳrnekandekampanj. Dessutom har den indirekt pekat pթƒԹ( det orimliga i att en modern europeisk stat som Turkiet hթƒԹ(ller en historisk osmansk folkmordsregim om ryggen. Riksdagens beslut anknyter till en idag allmթƒԹ)nt omfattad insikt om att varje fթƒԹԳrsoningsprocess mթƒԹ(ste bթƒԹԳrja med ett erkթƒԹ)nnande frթƒԹ(n alla inblandade parter i ett folkmordթ§Չ‚-Թ. skriver Klas-GթƒԹԳran Karlsson, professor i historia. Vi fթƒԹԳrvթƒԹ)ntar oss att statsministern ska stթƒԹԳdja den sida som har fթƒԹԳrlorat liv, egendom, kultur och rթƒԹ)tten att existera och leva i fred i ett land dթƒԹ)r deras fթƒԹԳrfթƒԹ)der har bott i tusentals թƒԹ(r innan de nya hթƒԹ)rskarna erթƒԹԳvrade den.

Statsministern och Utrikesministern Carl Bildt var oroade fթƒԹԳr att erkթƒԹ)nnandet av sanningen och strթƒԹ)van fթƒԹԳr rթƒԹ)ttvisa endast skulle ge nթƒԹ)ring թƒԹ(t de odemokratiska krafterna, men det har visat sig att en annan lթƒԹ(ngsiktigare bild bթƒԹԳrjat trթƒԹ)da fram.

Nu har fler rթƒԹԳster hթƒԹԳjts innanfթƒԹԳr Turkiet fթƒԹԳr en թƒԹ)ndring pթƒԹ( den statliga fթƒԹԳrnekelsen och accepterandet av det som omvթƒԹ)rlden och i synnerhet Turkiets vթƒԹ)nner USA och Sverige pթƒԹ(talar alltmer hթƒԹԳgljutt: erkթƒԹ)nn sanningen om Folkmordet 1915.

Den regeringsvթƒԹ)nliga tidningen Zaman skrev att թ§Չ‚-ԹTurkiet beskyller alla andra fթƒԹԳrutom sig sjթƒԹ)lvթ§Չ‚-Թ medan Hurriyet skrev om den uddlթƒԹԳsa policyn om att bestraffa lթƒԹ)nder som erkթƒԹ)nt folkmordet. Myndigheterna uppmanades bթƒԹԳrja konsultera arkiven istթƒԹ)llet fթƒԹԳr att fortsթƒԹ)tta med de officiella թ§Չ‚-ԹfթƒԹԳnekelsesagornaթ§Չ‚-Թ. Flera skribenter och redaktթƒԹԳrer pթƒԹ( turkiska tidningar publicerade liknande artiklar.

PթƒԹ( 95-թƒԹ(rsdagen av folkmordet, den 24 april, hade man fթƒԹԳr fթƒԹԳrsta gթƒԹ(ngen i Istanbul en թƒԹ(minnelseceremoni, genom en tyst demonstration. Den 24 april skedde i Ankara en konferens om folkmordet, dess fթƒԹԳrnekelse och konfrontation dթƒԹ)r թƒԹ)ven den svenske historikern professor David Gaunt deltog.

Den svenska regeringen borde fթƒԹԳlja riksdagens beslut och stթƒԹԳdja de goda krafterna i Turkiet som uppenbarligen թƒԹ)r hթƒԹԳgst kapabla till att skilja rթƒԹ)tt frթƒԹ(n fel.

I թƒԹԳver 17 թƒԹ(r har Turkiet blockerat Armenien genom att stթƒԹ)nga grթƒԹ)nserna. Orsaken till att fթƒԹԳrsoningen mellan Turkiet och Armenien drթƒԹԳjer թƒԹ)r i fթƒԹԳrsta hand de oacceptabla villkoren frթƒԹ(n turkiska sidan, som vill tvinga armenier att inte strթƒԹ)va efter erkթƒԹ)nnandet av folkmordet eftersom Turkiets historia թƒԹ)r թ§Չ‚-Թklar och renթ§Չ‚-Թ som թ§Չ‚-Թhimmelnթ§Չ‚-Թ enligt Turkiets statsminister.

Vi թ§Չ‚-ԹAssembly of Armenians of Europeթ§Չ‚-Թ tror pթƒԹ( Sverige och har stora fթƒԹԳrvթƒԹ)ntningar att landet fortsթƒԹ)tter att spela en viktig roll i vթƒԹ)rlden genom att stթƒԹԳdja de svagas och de behթƒԹԳvandes rթƒԹ)ttigheter.

թƒՉ€žrade statsminister

թƒՉ€“ver en million armenier i Europa och inte minst svensk-armenier fթƒԹԳrvթƒԹ)ntar sig att Sverige och andra europeiska lթƒԹ)nder hjթƒԹ)lper Armenien och dess befolkning, som nu pressas hթƒԹ(rt av sina grannlթƒԹ)nder, nթƒԹ)mligen Turkiet och Azerbajdzjan, som vill ha allt utan att ge nթƒԹ(gonting. Att den senaste fթƒԹԳrsoningsprocessen misslyckades թƒԹ)r ett bevis pթƒԹ( detta.

Vi թƒԹ)r sթƒԹ)kra pթƒԹ( att Sverige kan bidra, inte minst i demokratiseringsprocessen som pթƒԹ(gթƒԹ(r, i bթƒԹ(da lթƒԹ)nderna.

Assembly of Armenians of Europe

OrdfթƒԹԳrande: Garo Hakopian

Stockholm, 2010-04-28

E-mail: Garo.Hakopian@aaeurop.com

FթƒԹԳr info:

Kopia till detta brev skickas till media.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*