D U Y U R U GerթƒԹ«eklerin gթƒԹԶn թ„Թ՞թ…ժԴթ„Թ՞թ„ժԴթ„Թ՞na թƒԹ«թ„Թ՞kartթ„Թ՞lmasթ„Թ՞ iթƒԹ«in tarihimizin karanlթ„Թ՞k sayfalarթ„Թ՞ ile yթƒԹԶzleթ…ժԴmek istiyoruz

Dթ‚Թ  Uթ‚Թ  Yթ‚Թ  Uթ‚Թ  Rթ‚Թ  U

GerթƒԹ«eklerin gթƒԹԶn թ„Թ՞թ…ժԴթ„Թ՞թ„ժԴթ„Թ՞na թƒԹ«թ„Թ՞kartթ„Թ՞lmasթ„Թ՞ iթƒԹ«in tarihimizin karanlթ„Թ՞k sayfalarթ„Թ՞ ile yթƒԹԶzleթ…ժԴmek istiyoruz!

Tarihleri ile yթƒԹԶzleթ…ժԴmekten kaթƒԹ«anlarթ„Թ՞n baթ…ժԴlarթ„Թ՞, insanlթ„Թ՞k թƒԹԳnթƒԹԶnde daima eթ„ժԴik kalacaktթ„Թ՞r!

1915 Soykթ„Թ՞rթ„Թ՞mթ„Թ՞ndan bu yana aradan 95 yթ„Թ՞l geթƒԹ«miթ…ժԴ olmasթ„Թ՞na raթ„ժԴmen, TթƒԹԶrkiye cumhuriyeti devletinin, soykթ„Թ՞rթ„Թ՞mթ„Թ՞ inkar politikasթ„Թ՞nda hala hiթƒԹ«bir deթ„ժԴiթ…ժԴiklik olmadթ„Թ՞. Ardթ„Թ՞ arkasթ„Թ՞ kesilmeyen pogromlar, TC-թƒԹ«atթ„Թ՞sթ„Թ՞ altթ„Թ՞ndaki farklթ„Թ՞ kimlikleri soykթ„Թ՞rթ„Թ՞mcթ„Թ՞ yթƒԹԳntemlerle sթƒԹԶrdթƒԹԶrթƒԹԶlen TթƒԹԶrkleթ…ժԴtirme, MթƒԹԶslթƒԹԶmanlaթ…ժԴtթ„Թ՞rma faaliyetleri, sistemin gթƒԹԶvenliթ„ժԴini tehdit unsularթ„Թ՞ olarak seթƒԹ«tiթ„ժԴi թ§Չ‚-խœyeniթ§Չ‚-Չ„§ dթƒԹԶթ…ժԴman hedefleri (tehlike kabul edilen KթƒԹԶrt ve Alevi varlթ„Թ՞թ„ժԴթ„Թ՞), soykթ„Թ՞rթ„Թ՞mթ„Թ՞n hala gթƒԹԶndemden dթƒԹԶթ…ժԴmediթ„ժԴini gթƒԹԳstermektedir.

Aslթ„Թ՞nda TCթ§Չ‚-Չ„§nin bu milli politikasթ„Թ՞, hem TթƒԹԶrkiye toplumsal hayatթ„Թ՞nda, hem de dթƒԹԶnya kamuoyu nazarթ„Թ՞nda iflas etmiթ…ժԴ olmasթ„Թ՞na raթ„ժԴmen, yթƒԹԳnetim erki tarihi gerթƒԹ«ekleri inkթƒԹ§r etmeye devam etmektedir. Asker ve sivil devlet bթƒԹԶrokrasisi akla gelebilecek bթƒԹԶtթƒԹԶn olanaklarթ„Թ՞nթ„Թ՞ seferber ederek, soykթ„Թ՞rթ„Թ՞mթ„Թ՞n inkթƒԹ§rթ„Թ՞ iթƒԹ«in dev bir aygթ„Թ՞t ve ona iթ…ժԴlerlik kazandթ„Թ՞rmaya թƒԹ«alթ„Թ՞թ…ժԴan bir gթƒԹԳrevliler ordusu yaratmթ„Թ՞թ…ժԴtթ„Թ՞r. Bu aygթ„Թ՞tթ„Թ՞n թƒԹԶlke genelinde en թƒԹԳnemli gթƒԹԳrevi թ„Թ՞rkթƒԹ«թ„Թ՞ թƒԹԳnyargթ„Թ՞larla toplumsal bilincin kirletilmesi, bir baթ…ժԴka ifadeyle, kթ„Թ՞թ…ժԴkթ„Թ՞rtթ„Թ՞lan hedeflere yթƒԹԳnlendirilebilecek bir jenosit toplumunun yaratթ„Թ՞lmasթ„Թ՞dթ„Թ՞r. Uluslar arasթ„Թ՞ alanda ise, dezenformasyon, թ…ժԴantaj ve rթƒԹԶթ…ժԴvet yolu ile inkar politikasթ„Թ՞nթ„Թ՞ ayakta tutmak, soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m maթ„ժԴduru halklar iթƒԹ«in hak ve adaleti imkansթ„Թ՞z hale getirmektir.

թ„Թ՛nsanlթ„Թ՞թ„ժԴa meydan okuyan bu pervasթ„Թ՞z soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m siyasetinin panzehiri, kamuoyunun tarihi soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m gerթƒԹ«eթ„ժԴi konusunda doթ„ժԴru bilgilendirilmesidir. Soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m stratejisinin etkisiz hale getirilmesinin թƒԹԳn koթ…ժԴulu inkթƒԹ§r edilen tarih gerթƒԹ«eklerin gթƒԹԶn թ„Թ՞թ…ժԴթ„Թ՞թ„ժԴթ„Թ՞na թƒԹ«թ„Թ՞kartթ„Թ՞lmasթ„Թ՞dթ„Թ՞r. Tarihi gerթƒԹ«ekleri doթ„ժԴru algթ„Թ՞layan kamu vicdanթ„Թ՞ ne soykթ„Թ՞rթ„Թ՞mcթ„Թ՞larթ„Թ՞, ne de onlarթ„Թ՞n izinde yթƒԹԶrթƒԹԶyenleri affetmeyecektir. Hak ve adalet, eninde sonunda soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m maթ„ժԴduru halklarթ„Թ՞n olacaktթ„Թ՞r. Barթ„Թ՞թ…ժԴթ„Թ՞n ve dostluթ„ժԴun թƒԹԳnթƒԹԶne dikilen թ„Թ՞rkթƒԹ«թ„Թ՞ engeller, atթ„Թ՞lacak kթƒԹԶթƒԹ«թƒԹԶk, ama doթ„ժԴru adթ„Թ՞mlarթ„Թ՞n birikimi sayesinde mutlaka yթ„Թ՞kթ„Թ՞lacaktթ„Թ՞r. թ§Չ‚-ժ“Tarihimizin karanlթ„Թ՞k sayfalarթ„Թ՞ ile yթƒԹԶzleթ…ժԴmeթ§Չ‚-Թ etkinliklerimiz, bu amaca hizmet eden on yթ„Թ՞lթ„Թ՞ aթ…ժԴkթ„Թ՞n bir sթƒԹԶredir yթƒԹԶrթƒԹԶttթƒԹԶթ„ժԴթƒԹԶmթƒԹԶz թƒԹ«alթ„Թ՞թ…ժԴmalarթ„Թ՞mթ„Թ՞zթ„Թ՞n bir devamթ„Թ՞dթ„Թ՞r.

Soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m maթ„ժԴduru halklara karթ…ժԴթ„Թ՞ yalana ve iftiraya dayanan resmi tarih tezlerinin թƒԹԳlթƒԹԶmcթƒԹԶl eleթ…ժԴtirisi niteliթ„ժԴini taթ…ժԴթ„Թ՞yan Sayթ„Թ՞n Recep Maraթ…ժԴlթ„Թ՞թ§Չ‚-Չ„§nթ„Թ՞n թ§Չ‚-ժ“ERMENթ„Թ՛ ULUSAL DEMOKRATթ„Թ՛K HAREKETթ„Թ՛ VE 1915 SOYKIRIMIթ§Չ‚-Թ adlթ„Թ՞ eseri ve vesile olduթ„ժԴu canlթ„Թ՞ tartթ„Թ՞թ…ժԴma, gerթƒԹ«eklerin gթƒԹԶn թ„Թ՞թ…ժԴթ„Թ՞թ„ժԴթ„Թ՞na թƒԹ«թ„Թ՞karթ„Թ՞lmasթ„Թ՞na hizmet emektedir. Ayrթ„Թ՞ca 1915 soykթ„Թ՞rթ„Թ՞mթ„Թ՞ konusunda, adeta թ§Չ‚-ժ“gթƒԹԶneթ…ժԴ balթƒԹ«թ„Թ՞kla sթ„Թ՞vanamaz!թ§Չ‚-Թ թƒԹԳz deyiթ…ժԴinin onayթ„Թ՞ anlamթ„Թ՞na gelen Armin T. Wegnerթ§Չ‚-Չ„§in belgesel fotoթ„ժԴraflarթ„Թ՞ndan oluթ…ժԴan slayt gթƒԹԳsterisi, izleyiciye inkar edilen soykթ„Թ՞rթ„Թ՞ma dair bir fikir edinme imkanթ„Թ՞ sunmaktadթ„Թ՞r.

թ§Չ‚-ժ“Tarihimizin Karanlթ„Թ՞k sayfalarթ„Թ՞ ile yթƒԹԶzleթ…ժԴmeթ§Չ‚-Թ konferansթ„Թ՞ bu kez, soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m maթ„ժԴduru halklarթ„Թ՞n sթƒԹԶrgթƒԹԶn թƒԹ«ocuklarթ„Թ՞nթ„Թ՞n, torunlarթ„Թ՞nթ„Թ՞n, politik mթƒԹԶltecilerin iթ…ժԴsizlik maթ„ժԴduru gթƒԹԳթƒԹ«menlerin yoթ„ժԴun olarak yaթ…ժԴadթ„Թ՞klarթ„Թ՞ Fransaթ§Չ‚-Չ„§nթ„Թ՞n baթ…ժԴkenti Parisթ§Չ‚-Չ„§te dթƒԹԶzenlenecektir.

Sayթ„Թ՞n Maraթ…ժԴlթ„Թ՞, bizlere bթƒԹԳyle bir eseri yazmasթ„Թ՞na vesile olan nedenleri anlatacak; soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m maթ„ժԴduru halklarթ„Թ՞n sonraki kuթ…ժԴaklarթ„Թ՞ ile devletin inkթƒԹ§r politikasթ„Թ՞ndan dolayթ„Թ՞ soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m yթƒԹԶkթƒԹԶnթƒԹԶ omuzlarթ„Թ՞nda taթ…ժԴթ„Թ՞mak zorunda kalan toplumun sonraki kuթ…ժԴaklarթ„Թ՞ arasթ„Թ՞nda, insani iliթ…ժԴkiler kurabilmenin koթ…ժԴullarթ„Թ՞nթ„Թ՞ irdeleyecek. Sayթ„Թ՞n Maraթ…ժԴlթ„Թ՞, թ§Չ‚-ժ“ERMENթ„Թ՛ ULUSAL DEMOKRATթ„Թ՛K HAREKETթ„Թ՛ VE 1915 SOYKIRIMIթ§Չ‚-Թ adlթ„Թ՞ eserine, okurlarթ„Թ՞ndan gelecek sorularթ„Թ՞ ve eleթ…ժԴtirileri yanթ„Թ՞tlayacaktթ„Թ՞r.

Halklarթ„Թ՞mթ„Թ՞zթ„Թ՞n թƒԹԳzgթƒԹԶr geleceթ„ժԴi iթƒԹ«in, ortak coթ„ժԴrafyamթ„Թ՞zda hak ve adaletin, barթ„Թ՞թ…ժԴթ„Թ՞n ve dostluթ„ժԴun egemen olduթ„ժԴu onurlu ortak yaթ…ժԴama թƒԹԳzlem duyan Parisթ§Չ‚-Չ„§in, Batթ„Թ՞ Ermenistan, KթƒԹԶrdistan, Bethnahrin, Pontos, Kapadokya, թ„Թ՛yonya, Trakya ve TթƒԹԶrkiye kթƒԹԳkenli sթƒԹԶrgթƒԹԶnlerini, politik mթƒԹԶltecilerini, gթƒԹԳթƒԹ«menlerini konferanslarթ„Թ՞mթ„Թ՞za katթ„Թ՞lmaya davet ediyoruz.

ORGANթ„Թ՛ZASYON:

Paris Soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m Maթ„ժԴduru halklarla dayanթ„Թ՞թ…ժԴma թ„Թ՛nisiyatifi

Soykթ„Թ՞rթ„Թ՞m Karթ…ժԴթ„Թ՞tlarթ„Թ՞ Derneթ„ժԴi (SKD)

Dersim KթƒԹԶltթƒԹԶr ve Araթ…ժԴtթ„Թ՞rma Derneթ„ժԴi

TOPLANTI ADRESթ„Թ՛ VE TARթ„Թ՛Hթ„Թ՛:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*