Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Reddit button
Myspace button
Linkedin button
Webonews button
Delicious button
Digg button
Flickr button
Stumbleupon button
Newsvine button
Youtube button
February 18, 2019

«ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ» Ի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՀՀ պայքարում է Հայկական Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, հատուցման և իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ

 

«Եվրոպայի Հայերի Համագումար» ի Կանոնադրություն

 

Նախաբան

Հաշվի առնելով Եվրոպական  ցամաքամասում հայկական համայնքների ազգային հասարակական եւ մշակութային պահանջներն ու իղձերը, նկատի ունենալով անցյալում հայկական համաեվորպական կառույց ստեղծելու ջանքերն ու փորձերը, ինչպես նաեւ Սփյուռքի և Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) ներկա ընդհանուր իրավիճակը,  «Սփյուռք – ՀՀ» հարաբերությունների չճշտված մեխանիզմը, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսաքաղաքական և հասարակական ու մշակութային կյանքում Սփյուռքի դերի թերագնահատումը եւ կամ բացակայությունը,  անհրաժեշտ է համարվում՝ հայկական համաեվրոպական կառույցի՝ ԵՀՀ-ի կազմավորումը:

 

Խոր գիտակցելով, որ դժվար է հայ հասարակության լայն խավերի շրջանակները մեկ կառույցի մեջ համախմբելը եւ համոզված լինելով, որ համաբխմբվածության միակ դրդապատճառը գաղափարներրի առնվազն մոտիկությունն ու քաղաքական, հասարակական ու սոցիալական խնդիրների լուծման կարճատև և երկարատև ծրագրերի շուրջ համաձայնութուն ու ազգային խնդիրների շուրջ համատեղ եւ համընդհանուր ռազմավարություն ունենալն է, ուստի ԵՀՀ-ին  անդամ կազմակերպությունները և անհատ անձնավորությունները հաստատում են Եվրոպայի Հայերի Համագումարի սույն կանոնադրությունը:

§ 1

Անունը եւ Նստավայրը

 

Եվրոպայի Հայերի Համագումարը (այսուհետ. ԵՀՀ) հիմնվել է 27.09.2003 թ. Բրյուսելում, Եվրոպական 16 երկրների հայկական միությունների ներկայացուցիչների կողմից:

ԵՀՀ նստավայրը Բելգիայի մայրաքաղաք՝ Բրուսելում է: ԵՀՀ եվրոպական այլ երկրներում կարող է գրանցվել հետևյալ անվանումներով. Assembly of Armenians of Europe, Le Assemblée des Arméniens d՛Europe, AAE (ԵՀՀ) հապավումով:

 

§ 2

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

 

ԵՀՀ գործունեությունը հիմնված է օրինականության, հրապարակայնության, իրավահավասարության, ժողովրդավարական, կամավորության և ժողովուրդների միջև բարեկամության սկզբունքների վրա: ԵՀՀ հետապնդում է հանրօգուտ նպատակներ, աշխատում է անշահախնդիր եւ տնտեսական նպատակ չի հետապնդում:

ԵՀՀ-ն ինքնուրույն կառույց է` անկախ կրոնական եւ քաղաքական կուսակցական պատկանելիություններից.

 

§ 3

ԵՀՀ Կառուցվածքը

 

ԵՀՀ-ն բաղկացած է՝ արևմտյան, միջին եւ արևելյան Եվրոպայում աշխատող հայկական քաղաքական, մշակութային և գիտական կազմակերպությունների, կենտրոների, միությունների, տպագրական կամ էլեկտրոնային թերթերի խմբագրություններից եւ կառույցներից (այսուհետ կազմակերպություններ), ինչպես նաև անհատ անդամներից, որոնք ընդունում են սույն կանոնադրությունը: ԵՀՀ-ն կարող է ունենալ ներկայացուցչական կենտրոններ այլ երկրներում:

 

 

 

 

 

§ 4

ԵՀՀ նպատակը

 

ա) Աջակցել Եվրոպայի հայության իրավունքների ամրագրմանն ու խթանել այդ իրավունքների կենսագործման ընթացքը:

Աջակցել Եվրոպայի հայության  եւ այլ ժողովուրդների համերաշխ կյանքի ու բարեկամական մթնոլորտի ստեղծմանը, ժողովուրդների միջև փոխհասկացությանը՝ նախաձեռնելով համապատասխան միջոցառումներ:

բ) Ընդառաջել անդամ կազմակերպությունների, միությունների եւ անհատ անդամների միջեւ համագործակցության զարգացման նախաձեռնություններին, ստեղծել եւ ամրապնդել նրանց միջեւ հաղորդակցական կապերը:

գ) Զարգացնել հայկական համայնքների և եվրոպական հաստատությունների միջև հարաբերությունները, եվրոպական եւ ոչ եվրոպական կառույցների մոտ ներկայացնել հայության, ինչպես նաև անդամ միությունների եւ կազմակերպությունների իրավունքները եւ աջակցել Եվրոպական երկրներում ինտեգրացման պրոցեսին:

դ) Խթանել մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը տարածող ու զարգացնող միջոցառումները՝ գիտաժողովների, գրավոր մամուլի և էլեկտրոնային հաղորդակցության եւ անհրաժեշտ այլ միջոցներով և աջակցել մտքերի փոխանակման առողջ մթնոլորտին: Ձգտել ստեղծել հասարակական և քաղաքական ընդհանուր կարծիք, հայեցողություն եւ ընդհանուր ռազմավարական գաղափար՝ համայն սփյուռքահայության, ինչպես նաեւ ՀՀ-ի պետականության ամրագրման, հզորացման եւ ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների  հաստատման եւ ամրապնդման վերաբերող հարցերի շուրջ:

ե) Զորակցել Հայկական Ցեղասպանության եւ բռնի տեղահանության միջազգային ճանաչման, հատուցման և իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ:

զ)  Կազմակերպել հայ երիտասարդների համար հատուկ միջոցառումներ եւ զարգացնել  նրանց հասարակական, քաղաքական, մշակութային եւ պատմության գիտելիքները:

է) ԵՀՀ ձգտում է նաև հայկական եւ ոչ հայկական այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության՝ համապատասխան սույն կանոնագրի սկզբունքների:

ը) ԵՀՀ հետաքրքրվում եւ զբաղվում է քաղաքական, մշակութային, հասարակական եւ սոցիալական խնդիրներով ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում  եւ աշխատում է իր հնարավորության սահմաններում՝ նշյալ խնդիրների լուծման համար արդյունավետ ելեքեր գտնել:

թ) ՀՀ-Սփյուռք հարաբերությունների զարգացումն ու ամրապնդումը հանդիսանում է ԵՀՀ-ի հիմնական նպատակներից մեկը:

 

§ 5

Անդամակցության  կարգը

 

 1. ԵՀՀ-ի անդամ կարող են դառնալ արևմտյան, միջին եւ արևելյան Եվրոպայում աշխատող՝  հայկական կազմակերպությունները, ինչպես նաև 18 տարին լրացաց անհատ անձիք, ովքեր ընդունում են սույն կանոնադրությունը եւ ցանկանում են ծառայել ԵՀՀ-ի նպատակներին եւ իրականացնել նրա աշխատանքները: ՀՀ-ի եւ ԼՂՀ-ի կազմակերպություննըերը եւ քաղաքացիները  կարող են անդամակցել ԵՀՀ-ին դիտորդի կարգավիճակով:

 

 1. Անդամակցության հայտ ներկայացնող կազմակերպությունները, որնոնք նշված են  § 5-ի 1-ի կետում, անդամակցության դիմումի հետ մեկտեղ՝ ԵՀՀ վարչությանն են ուղարկում նաև իրենց վերջին տարեկան ժողովի կողմից ընտրված վարչության ցանկը: Անհատ անձիք անդամակցության դիմում են ներկայացնում՝ լրացնելով համապատասխան դիմումնագիր:

 

 1. Անդամակցության համար ԵՀՀ վարչության կողմից նախապատրաստված անդամակցության համար հատուկ դիմումնագիրը դիմորդի կողմից լրացվում և   ներկայացվում է ԵՀՀ վարչությանը: Վարչությունը դիմորդի դիմումը ստուգման ենթարկելուց հետո ընդունում կամ մերժում է նրա անդամակցությունը: Անդամակցության վերջնական որոշումը վերապահված է  ընդհանուր ժողովին: Վարչությունը իրավունք ունի դիմումը մերժել՝  ներկայացնելով դիմորդին հիմնավոր պատճառները, սակայն վերջնական որոշումը վերապահվում է նույնպես  ընդհանուր ժողովին:

 

 1. Դիմորդի դիմումը վարչության կողմից մերժում ստանալու դեպքում, դիմորդը

կարող է մերժման հայտ ստանալուց հետո՝ երկու շաբաթվա ընթացքին գրավոր բողոքարկել: Առաջիկա ընդհանուր ժողովում կքննարկվի մերժման պատճառները եւ համապատասխան որոշում կկայացվի ընդհանուր ժողովի կողմից: Ընդհանուր ժողովը իրավասու է վարչության կողմից ներկայացված մերժումը չեղյալ համարել եւ դիմորդի անդամակցությունը ընդունել կամ վարչության կողմից ընդունված անդամակցության դիմումը մերժել:

 

4.   Այն անձինք, ովքեր ԵՀՀ-ի անդամ չեն, բայց իրենց հատուկ մասնակցությունը կցուցաբերեն ԵՀՀ աշխատանքներին, Վարչության առաջարկով  ընդհանուր ժողովում նրանց կշնորհվի «ՊԱՏՎՈ ԱՆԴԱՄ»-ի կոչումը: Պատվո անդամները ունեն բոլոր անդմական լիիրավ իրավունքները, սակայն ազատվում են անդամավճար մուծելուց:

 

 1. ԵՀՀ անդմական ընդհանուր ժողովը ձայների պարզ մեծամասնությամբ ընդունում է նոր անդմաներ:

 

 1. ԵՀՀ անդամ կազմակերպությունները կամ անհատ անդամները տարեկան անդամական վճարը մինչև ԵՀՀ տարեկան անդամական ընդհանուր ժողովին 10 (տաս) օր մնացած, պետք է մուծած լինեն ԵՀՀ կողմից նշված հաշվեհամարին կամ անդամական ընդհանուր ժողովի օրը, նախքան ժողովը սկսելը մուծում կատարեն՝ ստանալով համապատասխան ստացական:

 

 1. Իրենց անդամավճարները մինչեւ տարեկան ընդհանուր ժողով չմուծած անդամների անդամակցությունը ԵՀՀ-ում կդադարեցվի: Բացառություն կհամարվեն այն պարագաները, որ նախքան ընդհանուր ժողովի սկսելը անդամ կազմակարպության կամ անհատի կողմից գրավոր կերպով պատճառաբանված լինի չմուծման հանգամանքները, որի մասին վերջնական որոշում կկայացնի ԵՀՀ ընդհանուր ժողովը:

 

 1. Իր հրաժարականը ներկայացրած, վտարված կամ կասեցված անդամ կազմակերպությունը կամ անհատ անդամը, ինչպես նաև նրանց իրավահաջորդները ԵՀՀ դրամական կամ նյութական միջոցներից ոչ մի պահանջ չեն կարող ունենալ: Նրանք չեն կարող իրենց կողմից կատարված դրամական կամ նյութական նվիրատվությունների կամ օգնությունների դիմաց որևէ փոխհատուցում պահանջել:

 

9.   Համակիրներ են համարվում այն անձիք, կամ կազմակերպությունները, ովքեր դրամական կամ նյութական աջակցություն են ցուցաբերում ԵՀՀ-ին, կամ ակտիվորեն մասնակցում են նրա աշխատանքներին:

 

§ 6

Անդամության ավարտը,

 

 1. Անդամակցությունը ավարտվում է անդամի մահվան, վտարման կամ նրա կամավոր դիմումի պատճառներով:

 

2.   ԵՀՀ ընդհանուր ժողովի ձայների 2/3 (երկու երրորդ)-ի որոշմամբ ԵՀՀ-ից

վտարվում են այն անդամները, որոնք խախտել են սույն կանոնադրությունն ու ԵՀՀ անդմական ընդհանուր ժողովի որոշումները, կատարել են սույն կանոնադրության նպատակներին հակասող գործողություններ, այն է՝

 

ա) Եթե անդամն առանց լիազորագրի և առանց ԵՀՀ վարչության իրազեկության

հանդես է գալիս ԵՀՀ անունից,

բ)  Ստորագրում է ԵՀՀ համար պարտավորեցնող բնույթ կրող փաստաթղթեր,

գ)  Բանակցություններ է վարում կամ, և ծավալում է այլ տիպի գործունեություն,

որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում է ԵՀՀ գործունեությանը՝

առանց նախապես ԵՀՀ վարչության կողմից լիազորություն ստանալու:

 

 1. ա, բ, և գ  կետերով նշված խախտումներ կատարած անդամները ստանում են գրավոր նախազգուշացում վարչության կողմից, որից հետո վերջինիս հեռացման հարցը դրվում է քննարկման՝ ԵՀՀ -ի ընդհանուր ժողովին:

 

 1. Մինչ ընդհանուր ժողովի որոշումը, ԵՀՀ վարչությունը իրավունք ունի կասեցնել այն անդամների գործունեությունը, ովքեր § 6-ի 2-րդ կետի ա, բ, եւ գ-ում նշված  գործողություն են կատարել: Անդամը կարող է վարչության որոշմանն ընդդեմ գրավոր բողոք ներկայացնել՝ հիմնավորելով իր բողոքը, սակայն, այդ մասին վերջնական որոշում կկայացնի առաջիկա  ընդհանուր ժողովը:

 

§ 7

ԵՀՀ գերագույն մարմինները

 

ԵՀՀ գերագույն մարմիններն են Տարեկան Հերթական Ընդհանուր ժողովն (այսու հետ. ԸԺ) ու Գերագույն խորհուրդը (այսուհետ. ԳԽ):

 

§ 8

ՏԱՐԵԿԱՆ Հերթական Ընդհանուր Ժողովը

 

 1. Տարին մեկ անգամ՝ տարվա երկրորդ եռամսյակում գումարվում է ընդհանուր ժողով՝ կազմակերպությունների կողմից լիազորված ներկայացուցիչների, ինչպեւ նաև անհատ անդմաների (քվեարկության ձայների) թվի 1/3 (մեկ երրորդ)-ի ներկայության դեպքում: Ընդհանուր ժողովը հրավիրվում է ԵՀՀ վարչության կողմից: Ժողովի հրավերներն ու օրակարգը ուղարկվում է ժողովի որոշված թվականից 8 (ութ) շաբաթ առաջ:

 

 1. ԵՀՀ Նախագահը կարող է  արտահերթ ընդհանուր ժողով հրավիրել՝ եթե ԳԽ  անդամների պարզ մեծամասնությունը դա պահանջում է, կամ ԵՀՀ անդամների (քվեարկության ձայների) ընդհանուր թվի ¼ (մեկ չորորդ)-ի պահանջով՝ ովքեր գրավոր կհիմնավորեն դրա անհրաժեշտությունն ու կներկայացնեն ԵՀՀ ԳԽ-ին:

 

 1. Արտահերթ ժողովի կանոնակարգը նույնն է, ինչպես է հերթական ընդհանուր ժողովինը:

 

4.   Ընդհանուր ժողովին կներկայանան անդամ կազմակերպությունների կողմից գրավոր լիազորված պատգամավորներ՝ յուրաքանչյուրը քվեարկաության 3 (երեք) ձայնի իրավունքով: Այն կազմակերպությունները, որոնք ինչ-որ պատճառով չեն կարող իրենց ուղղակի պատգամավորին ընդհանուր ժողով ուղարկել, կարող են ԵՀՀ այլ անդամ կազմակերպությունների ցանկացած ներկայացուցչին, որը մասնակցելու է ընդհանուր ժողովին, համապատասխան լիազորագիր եւ քվեարկության ձայնի իրավունք տալ եւ նրան ներկայացնել ընդհանուր ժողովին՝ իրենց կողմից լիազորված ներկայացուցիչ: Այդ անդամը սակայն առավելագույնը կարող է ներկայացնել միայն մեկ հավելյալ կազմակերպություն:

 

 1. Անհատ անդամները ընդհանուր ժողովին ներկայանում են անձամբ՝  քվեարկության 1 (մեկ) ձայնի իրավունքով: Անհատ անդամների ձայնի փոխանցում մեկ ուրիշին  չի թույլատրվում:

 

 1. Ընդհանուր ժողովը ընտրում է իր դիվանը, ստուգում է լիազորագրերը եւ հաստատում է ժողովի օրինականությունը համաձայն § 8-ի 1-ի կետի:

 

 1. Ընդունում է ԵՀՀ կանոնադրությունը, կատարում է փոփոխություններ դրանում:

 

 1. Երկու տարի ժամկետով ընտրում է ԵՀՀ-ի  ԳԽ և հաշվեքննիչ մարմինը:

 

 1. Քննարկում և հաստատում է ԵՀՀ  ԳԽ, հաշվեքննիչ մարմնի և ենթահանձնախմբերի աշխատանքային հաշվետվությունը:

 

 1. Որոշում է կայացնում ԵՀՀ անդամագրվելու և անդամությունից հեռացնելու վերաբերյալ, որոշում է անդամավճարների չափը և գանձման կարգը, ընդունում է ԵՀՀ վերակազմակերպման և լուծարման մասին որոշումները:

 

 1. ԵՀՀ ընդհանուր ժողովը իր որոշումները կայացնում է ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացառությամբ այն պարագաների, որոնք սույն կանոնադրությամբ այլ կերպ են սահմանված:

 

 1. Կանոնագրային փոփոխությունների համար անհրաժեշտ է անդամների (քվեարկության ձայների) 2/3 (երկու երրորդ)-ը:

 

 1. Ընդհանուր Ժողովի ժամանակ, եթե չի ապահովվում § 8-ի 1-ի կետում նշված դրույթը, ապա 2 ժամ (երկու ժամ) հետո ներկա անդամների 1/3 –ի (մեկ երրորդի) առաջարկով գումարվում է արտահերթ ժողով՝ անկախ քվեարկության իրավունք ունեցող մասնակից անդամների քանակից, (որը չպետք է պակաս լինի անդամների ընդհանուր թվի ¼ [մեկ չորորդից]): Նույն կանոնակարգը վերաբերում է նաև արտահերթ ժողովներին: Քվեարկության կարգադրությունները ըստ քննարկվող ու քվերակության դրվող խնդրի՝ մնում են նույնը, որոնք նշված են §7-ի կետերում:

 

 1. ԸԺ իրավասու է փոփոխություններ մտցնել օրակարգի մեջ:

 

§ 9

Գերագույն Խորհուրդը

 

 1. Գերագույն Խորհուրդը (ԳԽ) բաղկացած է 5 անդամներից և 2 անձնափոխանորդներից: ԳԽ-ի անդամ կարող է ընտրվել նա,  ով լիազորված է անդամ կազմակերպության կողմից որպես ներկայացուցիչ, ինչպես նաև անհատ անդամ, ովքեր կամավոր իրենց թեկնածությունը կարջարկեն, կամ կառաջարկվեն ԸԺ-ի կողմից:

 

2.   Անձնափոխանորդները կարող են վարչության ժողովներին մասնակցել խորհրդակցականի իրավունքով, իսկ հիմնական անդամի հրաժարականի կամ այլ պատճառով վարչության աշխատանքներին չմասնակցելու պարագային, նրան կարող է փոխարինել առաջին, ապա երկրորդ անձնափոխանորդը՝ ստացած ձայների հերթականության սկզբունքով:

 

 1. Ընտրվում է ԸԺ կողմից ձայների պարզ մեծամասնությամբ, երկու տարվա ժամկետով: ԳԽ-ի անդամները կարող են հեռացվել և լրացվել ԸԺ որոշմամբ: ԳԽ համարվում է ԵՀՀ-ի ղեկավար մարմինը՝ ԵՀՀ   ընդհանուր ժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում:

 

 1. ԳԽ պատասխանատու է ԸԺ-ի կողմից վավերացված որոշումները իրականացնելու համար:

 

 1. Քննարկում և որոշումներ է կայացնում ԵՀՀ գործունեությանն առնչվող բոլոր հարցերի վերաբերյալ, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք մտնում են ԵՀՀ ընդհանուր ժողովի իրավասության մեջ:

 

 1. Հաստատում է ԵՀՀ հիմնական միջոցառումների տարեկան ծրագրերը և հսկում է դրանց իրականացման ընթացքը:

 

 1. Կյանքի է կոչում գործադիր մարմին (քարտուղար, հաշվապահ, լրատվության պատասխանատու)՝ ԵՀՀ աշխատանքները կատարելու համար:

 

 1. Որոշում է ընդունում գրասենյակներ, հանձնաժողովներ, ակումբներ, աշխատանքային հանձնախմբեր ստեղծելու և կամ դրանց լուծարելու մասին: Հաստատում է դրանց կանոնադրությունները, կանոնակարգերը և աշխատակարգերը, որոնք չեն կարող հակասել սույն կանոնագրի դրույթներին:

 

 1. Ներքին կարգապահության կանոնները ԳԽ-ի կողմից կարող են ներկայացվել ընդհանուր ժողովի հաստատմանը: Ներքին կարգապահական կանոնների փոփոխությունները կատարվում են  ընդհանուր ժողովի կողմից՝ ներկա անդամների (ձայների) պարզ մեծամասնությամբ:

 

 1. ԳԽ իրավասու է աշխատանքի և համագործակցության հրավիրել մասնագետ անձանց  և այլ կարող անհատների, որոնք պատրաստ են նպաստել ԵՀՀ աշխատանքների իրականացմանը:

Ըստ անհրաժեշտության ԳԽ կարող է ստեղծել աշխատանքային տարբեր հանձնախմբեր, հանձնաժողվներ, ներգրավել խորհրդականներ՝ ընդհանուր ժողովի կողմից որոշված աշխատանքները արդյունավետ իրականացնելու համար:

Ֆինանսական պայմանների թույլտվության պարագայում և ԵՀՀ գրասենյակ ունենալու դեպքում ԳԽ կարող է աշխատանքի ընդունել նաև ԵՀՀ գրասենյակի մշտական աշխատող կամ ԵՀՀ աշխատանքները իրականացնող արհեստավարժ տնորեն: Նրանք, ովքեր ԵՀՀ անդամ չեն, կարելի է նաև հրավիրել ԸԺ-ի: Ոչ անդամ անձիք ընտրելու կամ ընտրվելու իրավունք չունեն, նրանք նշանակվում են ԸԺ-ի կամ ԳԽ կողմից:

 

 1. Սահմանում է ԵՀՀ ընդհանուր ժողովի և ԳԽ-ի նիստերի հրավիրման և աշխատանքների կազմակերպման կարգը:

 

 1. ԳԽ կարող է հարցեր քննարկել և որոշումներ կայացնել, եթե նրա ժողովին մասնակցում են Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 2/3-ը (երկու երրորդ) նախագահի կամ նրա տեղակալի ներկայությամբ: Որոշումները ընդունվում են ԳԽ նիստին մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Քվեարկության ժամանակ հավասար ձայների դեպքում, նախագահի կամ նրա տեղակալի ձայնն որոշիչ է:

 

 1. ԳԽ հերթական ժողովները կայանում են երեք ամիսը մեկ անգամ: ԳԽ կարող է ԳԽ-ի արտահերթ ժողով հրավիրել՝ խորհրդի անդամների պարզ մեծամասնության գրավոր պահանջով կամ ԵՀՀ նախագահի, նրա բացակայության դեպքում տեղակալի գրավոր պահանջով: (Ժողովները կարելի է վարել նաև ինտերնետային կոնֆերանսների և հաղորդակցական այլ հնարավոր եղանակներով):

 

 1. Հետազոտում և կազմում է ԵՀՀ անդամակցության հայտ ներկայացրած թեկնածուների ցանկը՝ ԸԺ-ի քննարկմանը և ընդունմանը ներկայացնելու համար:

 

 1. Պետական եւ ոչ պետական մարմիններում, ինչպես նաև հասարակական ու քաղաքական այլ կազմակերպություններում ԵՀՀ ներկայացնում են միայն ԵՀՀ նախագահն ու նրա տեղակալը: ԳԽ-ի անդամներից նախագահի կողմից կլիազորվեն ԵՀՀ ներկայացնել այն դեպքում, եթե նախագահը կամ նրա փոխանորդը չեն կարող միաժամանակ մի այլ վայրում նմանատիպ գործողություն կատարել:

§ 10

ԵՀՀ Նախագահը

 

 1. Նախագահը ընտրվում է ներկայացված կամ առաջարկված թեկնածուներից՝ ԵՀՀ  ընդհանուր ժողովի կողմից ձայների պարզ մեծամասնությամբ՝  առանձին քվեարկությամբ:  Ամենաշատ ձայն ստացողը ստանձնում է նախագահի, ապա հաջորդը փոխնախագի պաշտոնը:
 2. ԳԽ-ի մյուս 3 (երեք) անդամները, ինչպես նաև 2 (երկու) փոխանորդները կարող են ընտրվել խմբային կարգով: Ընտրությունից անմիջապես հետո, ԳԽ-ը ժողով կգումարի եւ կորոշի գործադիր մարմին և կներկայացնի ԸԺ-ին:

 

 1. Միևնույն անձը նախագահ կարող է ընտրվել առավելագույն երկու իրար հաջորդող ընտրական շրջանի համար, այսինքն՝ 4 տարի:

 

4.  ԵՀՀ նախագահը, նրա բացակայության դեպքում փոխնախագահը հրավիրում է ԵՀՀ

հերթական կամ արտահերթ  ընդհանուր ժողով, որոշում են ժողովի վայրը, ամսաթիվն ու ժողովի օրակարգը: Անդամների կողմից օրակարգի կամ կանոնագրի կետերի փոփոխության առաջարկության դեպքում, դրանք գրավոր ներկայացվում են ԳԽ-ին՝ ԸԺ-ի ժամկետց առնվազն 4 (չուրս) շաբաթ առաջ:

 

5. Նախագահի հրաժարականի դեպքում նրա պաշտոնը կստանձնի նախագահի տեղակալը և կհրավիրի  արտահերթ ընդհանուր ժողով՝ ԵՀՀ Նախագա ընտրելու համար: Իսկ միաժամանակ երկուսի (նախագահ և նրա տեղակալի) հրաժարականի դեպքում, գործադիր մարմինը քարտուղարի գլխավորությամբ հրավիրում են ընդհանուր արտահերթ ժողով՝ ԵՀՀ նախագահության ընտրության համար: Ընտրակարգը նույնն է, ինչպիսին է  § 8-ի 1-ին կետում:

 

§ 11

ԵՀՀ Լուծարքը

 

 1. ԵՀՀ լուծարքի ենթարկելու համար անհրաժեշտ է անդամների 2/3-ի մասնակցությունը և ներկաների (քվերարկության ձայների) ¾-ի համաձայնությունը: Եթե ընդհանուր ժողովում չի ապահովվում անդամների 2/3-ի ներկայությունը, ապա 2 (երկու) ժամը հետո, ԵՀՀ նախագահը հրավիրում է արտահերթ ժողով, այս դեպքում անկախ մասնակիցների թվից, ներկաների (ձայնի իրավունք ունեցողների) ¾-ի համաձայնությամբ կարող է որոշում կայացվել:
 2. 2.   ԵՀՀ լուծարքի ենթարկվելու դեպքում, նրա ամբողջ ունեցվածքը փոխանցվում է ԵՀՀ նստավայր երկրում գրանցված Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին:

§ 12

Հաշվեքննիչ մարմինը

 

 1. Հանդիսանում է ԵՀՀ ֆինանսատնտեսական վերահսկողություն իրականացնող մարմին:

 

 1. Հաշվեքննիչ մարմինը բաղկացած է 2 (երկու) անձերից և ընտրվում է ԸԺ-ի կողմից 2 (երկու) տարվա ժամկետով:

 

 1. Ստուգում է ԳԽ-ի գործադիր մարմնի՝ հաշվապահի գործունեությունը, ԳԽ կողմից կատարված ծախսերի և եկամուտների ճշկրտությունը, ստուգում է հաշվապահի հաշվեգրքում կատարված գրանցումները, գրի է առնում սխալները և ներկայացնում է ԸԺ-ին՝ ներկայացնելով իր գնահատականն ու առաջարկությունները:

 

 1. Հաշվեքննիչ մարմինը նիստ է ունենում կամ քննության է առնում հաշվապահական աշխատանքները, առնվազն տարին մեկ անգամ՝ մինչեւ հերթական ընդհանուր ժողիվի տեղի ունենալը:

 

 1. Անհրաժեշտության դեպքում, ֆինանսատնտեսական խնդիրների ծագման դեպքում, հաշվեքննիչ մարմինը կարող է արտահերթ նիստ ունենալ և հաշվապահի գործունեությունն ու գրառումները քննության առնել և ներկայացնել ԳԽ-ին: ԳԽ ըստ անհրաժեշտության, համապատասխան քայլեր կձեռնարկի, հաշվապահի (անփորձության դեպքում)   փոխման, կամ (դիտավորյալ սխալ թյուլ տալու դեպքում) նրա վտարման  համար:

 

§ 13

Նյութական եկամուտները

 

 1. ԵՀՀ-ի եկամուտի աղբյուրներն են անդամավճարները, նվիրատվությունները, միջոցառումները, ինչպես նաև այլ աղբյուներ, որոնք չեն հակասում սույն կանոնագրին և տվյալ երկրի օրենսդրությանը:

….

 

Սույն կանոնագրությունը  բաղկացած է 13 հոդվածից եւ դրանց ենթակետերից առաջին անգամ վավերացվել է 2003-ի ընդհանուր ժողովում ապա բարեփոխումներով վավերացվել է 2009 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ընդհանուր ժողովի քննարկումները հիմք ունենալով:

 

Վերջ:——————————————————————————————————

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Add video comment
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս հղումը www.aaeurop.com-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական արտատպումը, տարածումը, կամ հեռուստառադիոընթերցումն առանց www.aaeurop-ին հղման արգելվում է:Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ: Կայքը պատասխանատվություն է կրում միայն «Եվրոպայի Հայերի Համագումարի » ի ստորագրությամբ նութերի, կարծիքների եւ դիրքորոշումների համար: All Rights Reserved,4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4