August 4, 2020

Ärade riksdagsman

Ärade riksdagsman

 

Jag är säker på att Ni redan vet om George Karimi som har avtjänat sju års fängelsestraff i Kina efter en rättegång som inte uppfyllt grundläggande internationella krav på en rättvis rättegång. För drygt ett år sedan flyttades han till Sverige för att avtjäna resten av sitt straff här hemma i Sverige. Hans dotter Angine Karimi har redan skickat ett brev till Er angående pappans och hela familjens tragiska historia.

Man kan även läsa om fallet i artikeln ”Fången från Folkrepubliken” som publicerades i Fokus-19, eller kolla på följande webbplats http://www.fokus.se/2011/05/fangen-fran-folkrepubliken/

Jag känner att det är en nödvändighet att informera Er folkvalda om detta och ge ytterligare belysning och förtydligande i denna fråga. Möjligen också söka Ert engagemang och Era förhoppningar om att hela sanningen bör komma fram och att rättvisan till slut segrar.

I sju år har George varit skild från sin hustru och sina barn och kämpat i Kinas medeltida fängelse för att överleva en livstidsdom grundad på helt falska anklagelser.  Tack vare svenska ambassadens engagemang och insatser i Kina lyckades man flytta hem honom till Sverige för att avtjäna resten av sitt straff här, som från livstid reducerades till 18 års fängelsestraff. Detta handlar om ett brott som i Sverige skulle renderat honom maximalt 2 år och åtta månader i fängelse.  

I Sverige förväntade sig George en mer rättvis och mänskligare behandling. Visst blev det en mer human och mer mänsklig behandling jämfört med i Kina, men trots hans föredömliga beteende på anstalten det senaste året har situationen inte förbättrats för honom på det sätt som lagen förutsätter.  Detta har fått George att förlora sin tro på rättvisa och gett upphov till ytterligare psykiska problem och förorsakat en fördjupning av hans redan dåliga fysiska hälsa.

Enligt George Karimis advokat Sten De Geer finns det flera punkter värda att belysas. Några exempel följer.

Att George har torterats under rättegången vilket är känt för det svenska utrikesdepartementet.

Att den riskprofil som framtagit för George Karimi talar för att han bör behandlas mindre restriktivt. Detta stöds också av den utredning som företagits av riksmottagningen och i vilken bl.a. föreslogs att George skulle placeras i säkerhetsklass D och på en öppen anstalt.

Att kriminalvårdens inställning till Georg Karimi saknar all logik och kan föranleda frågetecken kring huruvida dolda utrikespolitiska hänsynstaganden gjorts i fallet.

Med anledning av det ovannämnda och ofta svårbegripliga kring Georges fall kan man inget annat än misstänka att det finns vissa krafter som motarbetar honom. Genom att skapa hinder och artificiella murar.  Man verkar göra allt för att han inte ska få den medicinska vård som behövs och den frihet som han har rätt till. Och inte minst har man förhindrat den mediala uppmärksamhet han faktiskt förtjänar.

Kära riksdagsman,

 Syftet med detta brev är inte alls att beskriva George Karimis svåra situation i anstalten, men att berätta och belysa för Er att hans arrestering och fångenskap inte alls är resultatet av ekobrott, som man hävdar, utan det hela har en allvarlig politisk bakgrund, det handlar om ett politiskt fall som noggrant förvandlats till penningförfalskning. George Karimi är född i Iran med en armenisk bakgrund, väl medveten om värdet av frihet och rättvisa. Han blev intresserad av politik när han var ung. Han blev involverad i politiska aktiviteter i kampen för frihet och mänskliga rättigheter, med stor tacksamhet blev han ny svensk och en god medborgare.

Han var en aktiv medlem i armeniska föreningar och organisationer i Sverige och i Bryssel fram till att han blev arresterad i Kina 2003. Hans insatser i de europeiska länderna, ffa i Bryssel är vad gäller arbetet för ett erkännande av folkmordet på Armenier 1915 högst uppskattade. Samtidigt drev han sitt egna företag, ett import-export-företag som gjorde affärer mellan Kina och Sverige.

 Hans politiska engagemang och verksamhet gentemot vissa kinesiska myndigheter handlade om just spridningen av information om armeniska folkmordet och ett eventuellt framtida kinesiskt erkännande.

På den tiden genomgick Kina stora förändringar och George blev ett offer i detta, en syndabock mellan rivaliserade politiska kretsar i Kina

Men även efter förflyttningen till Sverige försökte man påverka utvecklingen så att allt blir kvar som dolda. Man undrar hur ett sådant fall kan hemlighållas från media och allmänheten. Utan tvekan är detta en skandal. 

Otroligt men sant att det finns en politisk fånge i Sverige. Ni folkvalda och rättvisans försvarare har all rätt att få veta om detta och driva denna fråga som är långt ifrån att vara en vanlig kriminalfråga men en långt gången politisk fråga som kräver politikernas engagemang.

Att bevara och verka för Sveriges goda rykte är primärt för oss alla, men inte till varje pris.

Låt oss hoppas att Regeringens öppna kritiska ord och rapporter som riktas mot bristande rättvisa och frihet i Kina inte bara blir tomma ord, men omvandlas till verklighet och att regeringen prioriterar människans värde mer än ekonomiska och andra politiska hänsynstaganden och intressen. 

Det minsta som ansvariga i detta fall bör göra är att ha förståelse för George Karimi och hans hårt drabbade familj och försöka förbättra hans situation genom att i första hand riva upp de osynliga förhinder och murar som omkretsar honom i hans fångeskap, någonting som tyvärr hittills har helt ignorerats.

Tyvärr verkar det som om det djupare politiska spelet i vårt Sverige, precis som i Kina, gjort det möjligt för Kinas långa korrupta politiska arm att nå ut så långt som till Storboda anstalt. 

Vi hoppas att ni använder den makt ni som politiker har för att genom engagemang och medverkan förhindra orättvisans frammarsch och se till att rättvisan vinner.

Med Vänliga Hälsningar

Garo Hakopian

Ordförande:   Assembly of Armenians of Europe

Uppsala 2011-08-24

Mob: 0707258593

garo.hakopian@comhem.se

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4