September 25, 2023

«ՀԱՅ»-ԵՐԸ, ԱՌԱՋԻՆ «ՄԱՐԴ»ԵՐԸ :գրքի հրատարակում.հրատարակիչ,Եվրոպայի Հայերի Համագումար.(Assembly of Armenians of Europe)

 «ՀԱՅ»-ԵՐԸ, ԱՌԱՋԻՆ «ՄԱՐԴ»ԵՐԸ

Գրքի Հեղինակ : Փրոֆեսոր Հովհաննես Փիլիկյան

հրատարակիչ,Եվրոպայի Հայերի Համագումարի .(Assembly of Armenians of Europe)

MORE INFORMATION AND TO BUY, PLEASE CONTACT

 Garo.Hakopian@aaeurop.com

info@aaeurop.com

  email@aaeurop.org

 raffi.bedikian@aaeurop.org

 

 

Երկու խոսք

Ընթերցողին է ներկայացվում հայերենով, անգլերեն համառոտ տարբերակի բնագրով եւ մոտ ապագայում ռուսերենի թարգմանությամբ գիտական մի ուսումնասիրություն, որը բազմաբովանդակությամբ եւ նյութի տարողությամբ չափազանց լայն է  ու խոր՝ եզակի լուծումներով…

 

 Գիրքը դյուրըմբռնելի է հետաքրքիր եւ ունի սահուն ոճ, առաջին անգամ որպես հոդվածաշար հրատարակվել է 1994 թվականին հանրահայտ հրատարակիչ Ս. Նաիրիի խմբագրությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հրատարակվող ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ պարբերականում,, իսկ այժմ որոշակի հավելումներով լրացվել եւ հրատարակվում է առանձին գրքույկով:

Հնագիտական, լեզուական, մարդաբանական գիտությունների մի ամբողջական համակարգի ընձեռած հնարավորությունների օժանդակությամբ ներկայացվում է «մարդատեսակի ծագման եւ զարգացման միջուկայինքուանթումային տեսաբանություն», որի սկզբունքների հիման վրա կառուցված ուսումնասիրությամբ բացահայտվում է մարդկային տեսակի առաջացման եւ զարգացման պատմությունը:

Ըստ հեղինակի «հնագոյն բառերը լեզուական աթոմական մասնիկներ են եւ կը պարունակեն հին պատմութեան, նախա-պատմութեան արձանագրութիւններ: Զանոնք պէտք է վերլուծել իբրեւ այդպիսին վերծանելու համար անգիր պատմութեան միջուկային պատահարները…»

Հեղինակը բացատրելով նոր տեսության իր  մեթոդաբանությունը պարզաբանում է.- «Բայց ինչպէս մասնիկներու ֆիզիկայի (particle physics) մէջ, առնենք «հայ» բառ մասնիկը եւ զայն «ռմբակոծենք» մեր վերեւ սահմանած տեղեկատուութեանց հոսանքով, ինչպէս կամմայ ճառագայթաւորում… եւ միջուկը պայթեցնելով յայտնաբերենք նիւթին էութիւնը»:

Պրոֆեսոր Հովհաննես Փիլիկյանը պատկանում է գիտնականների բացառիկ այն դասին, ովքեր միջազգային համբավ են վայելում ոչ միայն իրենց բազմապիսի մասնագիտությունների բերումով, այլ նաեւ իսկականը, տուրք չտալով արեւմտյան երկրների վերնախավի շահերին համահունչ ընդունված ու չընդունված տեսություններին, յուրաքանչյուր աշխատությունում լինի դա լեզվաբանական, մարդաբանական , պատմական թե գրականության ու թատերգության բնագավառներում ցուցաբերում է ոչ կոնվենցիոնալ մեկնաբանություններ եւ լուծումներ:

 Թեպետ անհնար է այս նախաբանում, անդրադառնալ գրքում արծարծվող բոլոր մտքերին ու եզրակացություններին, գլուխ գործոց նորարարություններին ու փաստերի շտեմարանին, սակայն հարմար ենք զգում որպես նմուշ բերել մի քանի օրինակներ:

 Ըստ հեղինակի «Հայ բառին նշանագիտութեան բանալին նախ եւ առաջ պէտք է փնտռել Վանի բարբառին մէջ»… եւ «Անհավատալիության հասնող զանազան լեզուների եւ ժողովուրդների անվանակոչման հիմքում կա խայ (հայ) բառի հասկացողությունը»…

Հեղինակը նշում է, որ մարդկային լեզվի հիմնական մի քանի  ձայնավորները, բոլորն էլ ուրիշ բան չեն եթե ոչ միակ ձայնավորի ա-ի տարատեսակները «…առանց որի գիւտին եւ գիտակցութեան մարդկային լեզուի ստեղծումը, խօսելու կարողութիւնը պարզապէս անկարելի է, բացարձակապէս անհնար: Մարդ արարածին աձայնանիշի գիւտն է որ հիմը կը դնէ լեզուին, եւ խօսելու կարելիութեան: Առաջին մարդուն ա-ի գիւտը կը յատկանշէ մարդկային ինքնագիտակցութեան եւ ուղեղային զարգացման սկիզբը (եւ ոչ թէ ձեռքի գիտակից գործածութիւնը իբրեւ գործիք, ինչպէս ընդունուած է կարծել):

Արտահայտված բոլոր Փաստարկումներն էլ չափազանց հետաքրքրաշարժ են ու գայթակղիչ, իսկ եզրակացությունները հանդուգն են ու գրգրիչ, նույնիսկ երբեմն հստակ մարտահրավերի կոչ բոլոր այն հիրավի եւ կեղծ գիտնականներին ովքեր գիտակցաբար թե անգիտակցաբար  մարդկային պատմության զարգացման ընթացքում հայ ժողովրդի ու հայերեն լեզվի ունեցած դերի ու նշանակության մասին լռում կամ պարզապես անտեսում են, ինչպես ցինիկաբար դա արվում է Անգլո-սակսոնական քրոնիկայի մեջ, ուր կեղծարարները շրջանցելով նախաբանում հստակորեն նշված իրողությունը , որ Բրիտանիայի նախկին բնակիչները եկել են Հայաստանից (from Armenia) Armenia բառը փոխարինելով Armonica-ի ….)

«Հնագոյն պատմութեան մեծագոյն առեղծուածներէն մէկը այսպէս կոչուած «խոյի քաղաքակրթութեան» ծննդեան հարցն է: Նախապատմութեան ընթացքին իսկ, այդ պաշտամունքային քաղաքակրթութիւնը տարածուեցաւ հին աշխարհով մէկ, բայց թէ ու՞ր է անոր օրրանը, տակաւին կը մնա առեղծուած, մինչեւ այս տողերուս գրուիլը անշուշտ…»

«Հայերէնի մէջ «հայ» բառին անմիջական եւ առաջնային իմաստը կը նշանագրէ «խոյմարդեր», «խոյի ժողովուրդ» (խուսափինք «ցեղ» բառի գործածութենէն, չիյնալու համար ցեղապաշտական տհաճ ծուղակներու մէջ)»:

 Հեղինակը հիրավի եւ արդարացիորեն հեռու է ազգային սնապարծությունից եւ դրանից բխող բոլոր բացասական եւ անընդունելի երեւույթներից: Նրա գեր խնդիրն է զուտ գիտական-մեթոդաբանության ընձեռած հնարավորություններով ի հայտ բերել մի շարք մութ ու անհայտ մնացած երեւույթների գիտական մեկնաբանությունը, ճանապարհ հարթելով գիտնականների երիտասարդ խմբի, մի նոր սերնդի հառաջիկա աշխատությունների եւ ուսումնասիրությունների համար:

 Այդպիսով միայն կարելի կլինի գիտության զարգացումը՝ անընդհատ հաստատելով, հերքելով եւ կրկին հաստատելով վարկածներ, թեորիաներ…

«Այս օրերս, անգլիացի քաղաքական աղուէսագէտները, փաստելու համար որ իրենք ցեղապաշտներ չեն, երբ ստեղծած էին 20-երորդ դարի ամէնէն տխմար ցեղապաշտական դրոյթները Eugenics թէորիայի անուան տակ, (որը դարձաւ խելագար Հիթլերի նազիսմի հիմունքը, որի համար ալ սպանուեցան հարիւր միլիոնաւոր մարդիկ…), այդ նոյն անգլիացի աղուէսները, ուզեցին փաստել աշխարհին որ բոլորս եկած ենք … Ափրիկեան անհետաքրքիր կապիկային տափաստաններէն»:

Հեղինակի մասնագիտությունների ու մարդկային հատկությունների մասին երկար կարելի է խոսել, այստեղ միայն շեշտենք, որ նա մասնագետ է մի շարք լեզուների (կարծեմ  11),  պատմության, մարդաբանության, հասարակագիտության, ինչպես նաեւ նրա դերը անգնահատելի է  անգլիական գրականության ու թատերգության մեջ, ութսունականններին Անգլիայում Փիլիկյանը ճանաչվել է նաեւ, որպես  հունական դասական ողբերգության ինքնատիպ մեկնաբան եւ լեգենդար բեմադրիչ:

 

Փրոֆեսոր Հովհաննես Փիլիկյանը ունի սուր ու անզիջում գրիչ՝ երբ խոսքը վերաբերում է միջազգային քաղաքական իրադարձություններին,  մարդկային իրավունքներին, ժողովրդական ազատություններին եւ սոցիալական արդարության, նա կրողն է համամարդկային արժեքների եւ անշեղ ջատագովը ազգային մեր իրավունքների ու արժեքների:

 Այս գիրքը ունի նաեւ դաստիարակչական բնույթ եւ առաջարկում ենք ընթերցել ոչ միայն գիտական, մտավորական շրջանակներում, այլ նաեւ հասարակության բոլոր շերտերի մեջ, հատկապես ուսանողության եւ դպրոցական շրջանակներում…

Հեղինակը իր ուսումնասիրությունների մեջ չի սահմանափակվում լոկ չոր գիտական տերմիններով այլ ընդհակառակը դրանք մատուցում է  առօրյա կյանքով  ներծծված իրականությունների հումորային աստիճանի հասնող համեմներով եւ մեկնաբանություններով…

 

Հեղինակը ունի Հին կտակարանի իրեն հատուկ մեկնաբանությունը, որը անջրպետներով հեռու է կրոնական կույր հավատքի բնութագրություններից: Իրեն հատուկ մեթոդաբանությամբ վեր է հանում Աստվածաշնչյան դրվագները, հատկապես ԱՐԱԱԱՏ լեռան շուրջ հյուսված ջրհեղեղի ու Նոյան Տապանի պատմությունն ու հիշողությունները, մարդկային պատմության զարգացման այլ դրվագները…

Գրքի անգլերեն բնագիր տարբերակի զարգացման  փուլի ընթացքին  անձամբ մասնակից եմ դարձել հեղինակի ստեղծագործական աշխատանքին եւ մոտ ապագայում գիրքը հրատարակվելու է Անգլերենով, Արեւելահայերենով եւ մի քանի այլ լեզուների թարգմանությամբ եւս, իսկ այստեղ պահպանվում է բնագիր Արեւմտահայերենը եւ դասական ուղղագրությունը:

Որպես եզրակացություն.

«Ինչ որ սակայն մեր տեսութիւնը կը հաստատէ հետեւեալն է:- Եթէ մարդ-կենդանին կը գտնուէր զանազան երկրամասեր, իբրեւ կենդանական խմբաւորումներ, ապա Հայաստանի բարձրավանդակին վրայ առաջին անգամ մարդկենդանին քալեց (երկոտանիի վերածուեցաւ) եւ հնարեց առաջին բառը ինքնագիտակցութեան գալով: Եւ հազարամեակներու ընթացքին, խումբ–առ-խումբ, զանազան խմբաւորումներով տարածուեցաւ աշխարհով մէկ, սեռայնօրէն միախառնուելով տեղացի մարդ-կենդանիներուն հետ»…

Վերլուծենք մեր միջուկային փորձառական պայթումին գիտական արդիւնքները: Այսպէս.-

Լեզուական այս փաստը ինքնին կասկած չի ձգեր, որ հայը առաջին մարդն էր Հայաստանի լեռնաշխարհին մէջ մարդացած: Ամփոփենք այդ պատահարը:-  Առաջին մարդը յայտնաբերեց լեզուն կեանքի ճիչին գիտակցութեամբ այ, սահմանեց իր ինքնութիւնը զայն շեշտելով հ-այ, իր սեռային էութիւնը իբրեւ այ-ր, իր սոցիալական պատասխանատուութիւնները այդ երեք էութիւններուն (ինքնութիւն, սեռայնութիւն, ընկերային էութիւն) իբրեւ հ-այ-ր, սահմանեց իր սեռային բաժնեկիցը իբր մ-հայր, բնակեցաւ քարայ-րի մէջ, եւ գտաւ կրակ շինելու տեխնիկան, այր-ել: Նախապատմութեան Լեզուագիտական այս պանորամիկ փաստագրութիւնը գոյութիւն ունի միայն հայերէն լեզուին մէջ:

Այս բոլորէն վերջ կարիք կա՞յ զբաղելու մանրուքներով, թէ արդեօք Ուրարտուն հայկակա՞ն է… անշուշտ հայկական է, երբ Ուրարտուն Արարատի բարբառային վարիանտն է, իսկ Արարատի անունը ինք վարիանտն է այ միջուկային հնչոյթին, Այ-այ-ա-տ կրկնաւորումով: Ոչ թէ միայն Ուրարտուն, այլ Հիթիթները հայ-ժողովուրդ էին, կը կոչուէին խա-թթի (խայ-եր):

Գրքի բովանդակության մասին հնարավոր չի մեկ կամ մի քանի պարբերություններով պատկերացում կայացնելը ուստի ամենալավ խորհուրդը կլինի այն որ կարդալ գիրքը ամբողջությամբ…

 

Կարո Հակոբյան

Գրող, հրատարակիչ,

Եվրոպայի Հայերի Համագումարի նախագահ

(Assembly of Armenians of Europe)

 

Foreword

 

I am publishing this scientific study of a piece of  research that in  its polymathic content and treatment of subject matter is extremely broad  and deep, with unique questions and answers, definitions of ontological puzzles and their extraordinary solutions, leading to some radically innovative, stunning conclusions.    

 

In spite of the complexity of its subject matter, the book is easily understood, immensely readable and exciting, with a smooth style of writing.   It was first serialized in 1994  in Nor Seroond, an American Armenian Monthly, published by the distinguished Editor, S. Nayiri.  It is now published as a book for the first time, with some additions by the author for this edition.

 

By integrating his profound systemic knowledge of archeology, lingusitics, anthropology and the social sciences, the polymathic author presents “A Quantum-nuclear theory of Human origins and its Evolution”. 

 

According to the author, “oldest words are lingusitic (sub-)atomic particles that carry records of  ancient and even earlier pre-history.  One must study and research them as such to decipher the nuclear records of  pre-hsitory…”   

 

Explaining the methodology of his innovative theory, the author clarifies; “As in Classical Nuclear Physics, let’s take the HAI word (which in the Armenian language means Armenian) and ‘bombard’ it wtih the stream of the ‘electrons’ of the above-defined information, like Gamma rays … exploding its nucleus to discover the sub-atomic nature of matter contained therein.”

 

Professor Hovhanness I. Pilikian belongs to that exceptional class of scientistsand scholars, who enjoy international recognition, not only for their expertise in different fields of knowledge as a polymath, but what is more, their dedication to Truth, oblivious to the interests of the ruling classes in Western countries and their accepted or rejected theories – in every research-study, be it in the field of  linguistics, anthropology, history or literary and theatre-history, Professor Pilikian reveals non-conventional interpretations and solutions.   

 

Although it is impossible in this brief Foreword to throw a spotlight on all the ideas and conclusions, the masterly innovations and the treasure of fresh evidence discovered, I feel I must provide a few examples as a fore-taste of the novelties offered.

 

According to the author, “The key to the Saussurian signifier of the Armenian word HAI (meaning Armenian in the Armenian language = Hai-eren) must be searched first of all in the Dialect of the Van Region at the foothills of the Ararat Mountains”. 

 

The author points out that the few fundamental vowels of  all human languages are no more than the sound-variations of the one and only A-phoneme, “without the discovery of which and its conscious articulation, the creation of the human language, the very ability to speak, would be absolutely impossible.  The discovery and conscious articulation of the A-phoneme lays the very foundation of human language and the ability to speak.  The discovery of A signifies and sign-posts the beginnings of human brain-development, evolution and Concsiousness (and not the skill of tool-use with the hands, as accepted in scientific dogma).”    

 

All the evidence and individual proofs defined are extremely interesting and often ‘shocking’, their natural conclusions daring though reasonable, and very provocative, even, occasionally formulated as a clear challenge to all those true and pseudo-scholars, who wittingly or unwittingly wish to ignore the significance of the Armenian lingusitic culture and the contribution of the Armenian people to world history during human evolution – as concerned (for an example) the cynical denial of the famous Introduction to the Anglo-Saxon Chronicles  that “the oldest inhabitants of these (British) islands have come from Armenia”, a clear manuscript record outrageously, and illegally changed to … “Armorica” by traditional British sosaid scholars!  

 

“One of the greatest puzzles of  pre-history concerns the origins of what is called The Ram (khoi, in Armenian)-culture”, confirms Professor Pilikian, adding that “even during pre-history, that cultist civilization spread throughout the ancient world.  But where was its birthplace? The puzzle remains un-resolved, until of course now, and the answer given here …” 

“…. In the Armenian language, the foremost and primary meaning of the word HAI signifies khoi-Ram-men, the people of khoi-Ram – not to say “race”, to avoid falling into abhorrent racist traps!”

 

The author truly and rightly is free of any nationalist bravado, and all that flows from such negative and unacceptable socio-intellectual behaviour.  His supreme aim is to unravel and reveal the scientific truth of several dark, mysterious and unknown phenomena, based purely on the  scientific methodolgy, paving  the way for the next generation of younger scientists and scholars to continue the well-informed research.    

 

Only thus science can evolve and develop, always confirming, then refuting, and re-confirming the hypotheses and the theories based on evidence …

 

 “These days, the English masters of political fox-lore, to prove that they are not racists, when in fact they had invented the most idiotic racist formulae under the guise of the Theory of Eugenics, which became the basis of mad Hitler’s Nazism causing the murder of a hundred million people, those same English political foxes decided to prove to the world that we have all come from the … boring African savannah, full of apes …”

 

One could speak at length of the author’s range of expertise in the fields of  the social sciences, his personal warmth, decent humanity and dedication to truth, I would only wish to record here that he is fluent in many languages (eleven, I think …), with university degrees in history, anthropology, sociology, English literature and theatre-history, and was … a legendary theatre-director of classical Greek Drama in Britain during the eighties.    

 

Professor Hovhanness I. Pilikian possesses a sharp and an uncompromising pen, when the word concerns international political events, human rights, social justice and peoples’ freedoms – he carries the torch for universal values and is the incorruptible defender of our inalienable Armenian national rights and traditional values. 

 

This book has also an educational aspect and we propose that it is read not only in scientific intellectual circles, but also among all the strata of society, especially among Secondary School pupils and University students …  

 

The author does not limit himself in his scientific explorations by dry scientific terminology, on the contrary, he expounds them even with great humour imbibed with mundane life-energy and tasty interpretations …   

 

The author has his own very unique intepretations of the Old testament, which are miles away from blind religious dogmatic misunderstandnings.  In a uniquely innovative, maverick methodolgy, he re-discovers Biblical phenomena, especially the narratives gathered around the Ararat Mountains and the Flood-story of Noah’s Ark, their memories in the context of human evolution and history …    

 

 

During the writing of the English version of this book and its intellectual development, I have been witnessing and sharing personally the author’s creative endeavor, and I hope in the near future I can publish the full English text, translated into several languages including … Eastern Armenian, as here is preserved the original Western literary Armenian in classical orthography. 

 

To Conclude

 “What my linguisitic-fossils based  theory confirms is the following ; If the human-animal was found on different continents, as humanoid animal-groups, it is on the Armenian Highland Plateau that the Homo Erectus  walked (turned bi-pedal), and created the first word that developed consciousness and self-identity –  And during and over millenia, group-by group, with different groupings, spread throughout the world, sexually mating with local-native humanoids” ….

 

Let’s analyze the scientific results of our nuclear-Quantum research test thus ;

 

The following linguistic evidence leaves no doubt whatsoever that the HAI (= Armenian, in the Armenian language) were the first humanoids in the mountainous landscape of the Armenian Plateau that became … human.  Let us summarize that pre-historic event – the first mankind discovered language by coming into the consciousness of the scream of  life – Ai, defined its identity by articulating it emphatically as H-Ai, defined its sexual male identity as Ai-r (= male, in Armenian), defined his social aspects of the previous three functions of self-identity, sexuality, and social being as H-Ai-r (= Father, in Armenian), defined his sexual partner as M-H-Ai-r (= Mother, in Armenian), lived in a (kar)-Ai-r (=cave, in Armenian), and discovered the technology of fire-making = Ai-r-(ėl).   This panoramic semantic linguistic-fossil evidence of vast human pre-history exists uniquely and solely in the Armenian language.

 

 

After all this miraculous linguistic survival of human evolutionary pre-history in the Armenian language, is it worth tackling trivia and pseduo-scholarly tittle-tattle whether Urartu was an Armenian culture?  Of course it was, as the appellation of ”Urartu” is a dialectal variation of ”Ararat” – the Ararat-name itself is a variation of the linguistic Quark of the Ai-phoneme, most sacredly triplicated as Ai-ai-a-t.  Not only Urartu was Armenian, but the Hittites were Armenians, as they called themselves K-ha-tti = a people of the Kh-Ai.    

It is not possible to give an impression of the unique contents of this book with a few quotations – the best I can advise is really to read the whole book! 

 

Garo Hakopian

Poet, Publisher,

President of Assembly of Armenians of Europe

 

 

Пара слов

 

На суд читателя выносится научное исследование, пока на армянском языке, с кратким оригиналом на английском языке и в скором времени – в русском переводе, чрезвычайно обширное по своему содержанию и охвату материалов и глубокое – по уникальным решениям…

Книга легка в восприятии и интересна, читается гладко и впервые в виде цикла статей была опубликована в 1994 году под редакцией известного издателя С. Наири в журнале НОР СЕРУНД («Новое поколение»), издающегося в Соединенных штатах Америки, теперь же с определенными дополнениями издается отдельной книжкой.

С использованием возможностей целой системы гуманитарных, лингвистических, антропологических наук, представлена теория ядерного – квантового  происхождения и развития человеческого вида, а исследование, построенное на основе принципов этой теории, раскрывает историю возникновения и развития человеческого вида.

Автор считает, что «древнейшие слова являются языковыми атомными частицами и содержат в себе фиксацию истории и доисторических времен. Их следует проанализировать для того, чтобы нарисовать бесценную ядерную картину истории…»

Разъясняя свою методологию новой теории, автор говорит: «Если бросить в физику частиц (particle physics) слово-частицу «хай»  и «атаковать» его вышеопределенным потоком информации, как облучением… то, взорвав ядро, можно обнаружить суть вещей».

Профессор Ованнес Филикян принадлежит к уникальной когорте ученых, которые пользуются авторитетом не только потому, что овладели разнообразными профессиями, но и благодаря неконвенционным трактовкам и решениям в любых работах, будь то в  лингвистической, гуманитарной, исторической, литературной или театроведческой области, без оглядки на принятые или непринятые теории, отвечающие интересам элит западных стран.

И хотя невозможно коснуться в предисловии всех мыслей и выводов, приведенных в книге, всех инновационных шедевров и базы фактов, мы считаем целесообразным привести хотя бы пару примеров.

Автор считает, что ключ к символическому значению слова «хай» («армянин») следует «искать в ванском наречии», и можно обнаружить, что в основе названий невероятного количества языков и народов лежит понятие хай»…

Автор отмечает, что заложенные в основу человеческого языка гласные звуки являются ничем иным, как интерпретациями звука «а», «без которого появление сознания и осознанного человеческого языка было бы абсолютно невозможно. Именно звук «а» заложил основу интеллекта, языка человека и способности изъясняться. Произношение звука «а» первым человеком символизировало начало самосознания человека и мозгового развития (а не осознанное применение руки как орудия труда, как принято считать).   

Все приведенные аргументы чрезвычайно любопытны и привлекательны, а заключения – дерзкие и возбуждающие – порой бросают вызов всем истинным и псевдоученым, которые осознанно или непредумышленно умалчивали или игнорировали роль и значение армянского народа и армянского языка в ходе развития истории человечества, как это цинично и демонстративно сделано в англо-саксонской хронике, где фальсификаторы игнорировали приведенные в предисловии реалии касательно того, что первые жители Британии прибыли туда из Армении (from Armenia), заменив слово  Armenia словом Armonica….

«Одной из величайших тайн древнейшего мира является рождение так называемой «хойской цивилизации». В доисторический период эта цивилизация распространилась по всему древнему миру, но где ее колыбель, все еще остается тайной, безусловно, до написания этих строк…»

«Непосредственным и первичным значением слова «хай» в армянском языке является «люди-хои», «народ хоя» (хой – в переводе с армянского телец, прим. перев.) (попробуем избежать терминов «племя, нация», чтобы не оказаться в неприятном капкане нацизма)».

Автор поистине далек от национального тщеславия и исходящих их этого негативных и неприемлемых явлений. Сверхзадача одна – с помощью сугубо научно-методологических средств выявить научную трактовку целого ряда темных и оставшихся безвестными явлений, проторив путь для группы молодых ученых, работ и исследований нового поколения.

Только так возможно научное развитие – путем утверждения, опровержения и новых гипотез и теорий…

«Сейчас, когда английские политические лисицы, для того, чтобы доказать свою непричастность к нацизму, хотя появились они в 20 веке под именем абсолютно абсурдной шовинистической теории Eugenics (которая потом стала базой нацизма безумствовавшего Гитлера, ради которой было убито сотни миллионов людей), так вот, эти новые английские лисицы пытаются доказать миру, что все мы родом из… безынтересных африканских саван, где обитают только обезьяны».

О профессиях и человеческих качествах автора можно говорить долго, но отметим лишь, что он является специалистом по более чем десятку языков (кажется, 11), по истории, антропологии, обществоведению, неоценима его роль в английском языке и театроведении, в 80-х годах Филикян  был признан в Англии как своеобразный трактователь и легендарный постановщик классических греческих трагедий.

Профессор Ованнес Филикян владеет острым и бескомпромиссным пером: когда дело касается международных политических событий, прав человека, демократических свобод и социальной справедливости, он является ярым носителем общечеловеческих ценностей и приверженцем наших национальных прав и ценностей.

Книга эта имеет также воспитательное значение, поэтому мы предлагает почитать ее не только научным, интеллектуальным кругам, но и широким категориям общества, особенно, студентам и школьникам…

Автор в своих исследованиях не ограничивается сугубо научными терминами, наоборот, он заправляет их пропитанными будничной жизнью, достигающими юмористической остроты специями-реалиями и комментариями…

У автора своя четкая трактовка Ветхого Завета, которая бесконечно далека от комментариев приверженцев слепой веры. С помощью характерной для него методологии он отделяет фрагменты Библии, особенно, те, что связаны с потопом, горой АРАРАТ и историей Ноева ковчега, другие фрагменты истории человечества…

За творческой работой автора по развитию английского оригинального варианта книги я мог наблюдать лично, и скоро книга будет издана на английском, восточно-армянском языке и в переводе на ряд других языков, а в данном издании сохранены западно-армянский оригинал и классическая орфография.

В качестве резюме

«Вот что призвана утверждать наша теория: если человек-животное обитал в разных краях животными группами, то на Армянском нагорье человек-животное сделал первый шаг (став двуногим) и произнес первое слово, проявив самосознание. И в течение тысячелетий через различные группировки распространил это по всему миру, смешавшись половым путем с местными людьми-животными»…

Проанализируем научные результаты нашего экспериментального ядерного взрыва. Итак,

Данный лингвистический факт сметает все сомнения в том, что хаи стали первыми очеловечившимися существами на Армянском нагорье. Резюмируем: человек огласил свое рождение криком այ (ай), определил свою идентичность как հ-այ (хай, армянин (в переводе с арм.)), свою половую принадлежность как այ-ր (айр, мужчина), социальную ответственность за эти сущности (идентичность, пол) как հ-այ-ր (хайр – отец), определил своего полового партнера как մ-այր (майр – мать), поселился в քարայ-ր (карайр – пещера) и впервые придумал технику добычи огня այր-ել (айрел – жечь). Данная панорамная фактология доисторической лингвистики прослеживается исключительно в армянском языке.

Есть ли на фоне всего этого необходимость вдаваться в мелочи типа того, был ли Урарту армянским… безусловно, он был армянским, ибо Урарту – это диалектическая интерпретация Арарата, а название Арарата – это вариант звука ай – Ай-ай-а-т. И не только Урарту, хетты были армянским народом и назывались ха-ты (ха-и).

Пара фрагментов не может составить впечатление обо всей книге, поэтому советуем ее прочитать от начала до конца. …

Каро Акопян

Писатель, издатель

Председатель Армянской Ассамблеи Европы

(Assembly of Armenians of Europe)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4