October 2, 2023

Հայ – թուրքական բարեկամության պայթեցված կամուրջը

այ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացին զուգահեռ , կասեցված  է նաեւ Անիի միջնադարյան կամրջի վերանորոգման ծրագիրը: Նախաձեռնության հեղինակը՝ Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հիմնադրամը դեռ լուռ  է…VIDEO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4