October 2, 2023

Կրոնա-քաղաքական աղանդավորները կեղծիքներով նորից ստացան Թեհրանի հայ համայնքի կյանքը տնօրինելու հնարավորությունը։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4