October 2, 2023

Մահվանից առաջ Վիգեն Խաչատրյանի տպավորիչ ելույթը ։ ՇԱՏ ԱՓՍՈՍ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4