October 2, 2023

ՀՅԴ-ն իրականում քաղաքական աղանդավորություն է տարածում, կապ չունի ժողովրդի հետ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4