December 1, 2021
News Ticker

Ô¸Õ¶Õ¿Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ¨ Õ€Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ´

Առաջին հայացքից հունիսի 20-ի ԱԺ-ի ընտրությունների արդյունքը խոսում է այն մասին, որ ընտրություն է կատարվել նոր՝ հեղափոխական ուժերի և անցյալի՝ նոր կյանք ստացած՝ իշխանությունների միջև։ Սակայն խորքում հայ ժողովուրդը մղում էր դասակարգային պայքար, իհարկե ոչ դասական հասկացողությամբ։ Այնուամենայնիվ նա մերժելով հներին, փաստորեն մերժում է՝ դրամատերերի, դրամի բռնատիրական իշխանությունը։ Դրան նպաստել է նոր իշխանությունների անցյալ երեք տարվա ընթացքում մի շարք դրական ծրագրերի նպատակամղված իրագործումը, նախ և առաջ բարելավել կարիքավոր խավի, աշխատավորության, գյուղացիության կյանքի պայմանները։ Անուրանալի է, որ օրենքի գերակայության համար, ինչպես նաև անօրինականությունների, կաշառակերության և պաշտոնյաների կամայականությունների դեմ պայքարը, զգալի բարելավել է այդ զանգվածների ոչ միայն նյութականը, այլ նաև բարձրացրել է նրանց ինքնագիտակցությունը։ Հենց այս խավն է, որ անցյալ տարներին կրել է ծանր զրկանքներ, տվել է բազմաթիվ զոհեր, սակայն այս հասարակ ժողովրդի հավաքական գիտակցությունը իմաստուն է, հիշողությունը արթուն, գնահատանքը անաչառ, գիտի թալանչիներին, պատերազմի իսկական մեղավորներին և կայացրել է իր իմաստուն որոշումը, քվեների մեծամասնությամբ ընտրելով նոր իշխանություններին։

            ÕŽÕ½Õ¿Õ¡Õ°Õ¸Ö€Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Õ« Õ§ Õ¡Õ½Õ¥Õ¬, Õ¸Ö€ Õ¡Õ¼Õ¡Õ»Õ«Õ¶ Õ¡Õ¶Õ£Õ¡Õ´ հայոց Õ¤Õ¡Ö€Õ¡Õ¾Õ¸Ö€ ÕºÕ¡Õ¿Õ´Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ընթացքում Õ°Õ¡Õµ Õ°Õ¡Õ½Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¨, Õ°Õ¡Õµ Õ°Õ¡Õ½Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ գյուղացին, Õ°Õ¡Õµ Õ´Õ¡Ö€Õ¤Õ¨, Õ°Õ¡Õµ Õ¯Õ«Õ¶Õ¨, Õ°Õ¡Õµ Õ¦Õ«Õ¶Õ¾Õ¸Ö€Õ¨ իրենց Õ¡Õ¼Ö…Ö€ÕµÕ¡ ÖƒÕ¸Ö€Õ±Õ¥Ö€Õ¸Õ¾ Õ¿Õ¥Õ½Õ¡Õ¶, գիտակցեցին, իրենց Õ´Õ¡Õ·Õ¯Õ« Õ¾Ö€Õ¡ զգացին, Õ¸Ö€ Õ«Ö€Õ¥Õ¶Ö„ Õ¡ÕµÕ¬Ö‡Õ½ ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ·Õ¿Õ¸Õ¶ÕµÕ¡Õ¶Õ¥Ö€Õ«, Õ¤Ö€Õ¡Õ´Õ¡Õ¿Õ¥Ö€Õ¥Ö€Õ«, Õ¾Õ¥Ö€Õ¡Õ¤Õ¡Õ½Õ¶Õ¥Ö€Õ«, Õ¯Õ¡Õ´ Õ¡ÕµÕ¬Ö‡Õ¡ÕµÕ¬ Õ¦Õ¸Õ¼Õ¢Õ¡Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¤Õ¥Õ´ Õ´Õ«Õ¡ÕµÕ¶Õ¡Õ¯ Ö‡ Õ¡Õ¶Õ¦Õ¸Ö€ Õ¹Õ¥Õ¶, Õ¡ÕµÕ¬, Õ¹Õ¬Õ½Õ¾Õ¡Õ® Õ¢Õ¡Õ¶, Õ¥Ö€Õ¯Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Õ¡Õ¼Õ¡Õ»Õ«Õ¶ Õ¡Õ¶Õ£Õ¡Õ´ Ö…Ö€Õ¥Õ¶Ö„Õ¶ Õ§ Õ«Õ·Õ­Õ¸Ö‚Õ´ Ö‡ Õ°Õ¡Ö€Õ¯ Õ¥Õ²Õ¡Õ® Õ¤Õ¥ÕºÖ„Õ¸Ö‚Õ´ Õ¡ÕµÕ¶ Õ§, Õ¸Ö€ իրենց Õ¿Õ¥Ö€ Õ§ Õ¯Õ¡Õ¶Õ£Õ¶Õ¥Õ¬Õ¸Ö‚ Õ¸Ö‚ ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬Õ¸Ö‚Ö‰

          Հենց Õ¾Õ¥Ö€Õ¸Õ°Õ«Õ·ÕµÕ¡Õ¬ Õ«Ö€Õ¸Õ²Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶ Õ§, Õ¸Ö€ Õ¹Õ¥Õ¶ կարողացել Õ°Õ¡Õ½Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬ Õ€Õ€-Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¯Õ«Õ¶ Õ¥Ö€Õ¥Ö„ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ¡Õ°Õ¶Õ¥Ö€Õ¨ Ö‡ նրանց Õ´Õ¡Õ¶Õ¯Õ¬Õ¡Õ¬Õ¡Õ¾Õ«Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ¶, Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õ½ Õ¶Õ¡Ö‡ Դաշնակցություն Õ¸Ö‚ Ռամկավար կուսակցությունները։ Հենց Õ¡ÕµÕ½ Õ§, Õ¸Ö€ Õ¹Õ¥Õ¶ կարողացել Õ¯Õ¡Õ´ Õ¹Õ¥Õ¶ ցանկացել Õ¿Õ¥Õ½Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¥Ö€Õ¯Õ¸Ö‚ Õ¯Õ¡Õ©Õ¸Õ²Õ«Õ¯Õ¸Õ½Õ¶Õ¥Ö€Õ¨, Õ°Õ¡Õ¶Õ¤Õ¥Ö€Õ± իրենց Õ´Õ« Õ¡Õ´Õ¢Õ¸Õ²Õ» Õ°Õ¸Õ£Ö‡Õ¸Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¢Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¸Õ¾Ö‰

            Ô±ÕµÕ½ Õ¡Õ´Õ¢Õ¸Õ²Õ»Õ¨ Õ¹Õ¸Ö‚Õ¦Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ Õ¿Õ¥Õ½Õ¶Õ¥Õ¬, Õ´Õ«Õ¿Õ¸Ö‚Õ´Õ¶Õ¡Õ¾Õ¸Ö€ Õ¯Õ¥Õ²Õ®Õ«Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ Ö‡ Õ¾Õ¡Ö€Õ¹Õ¡ÕºÕ¥Õ¿Õ«Õ¶ Õ¸Ö‚ Õ¶Ö€Õ¡ Õ£Õ¬Õ­Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¡Õ® Õ¯Õ¡Õ¼Õ¡Õ¾Õ¡Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶Õ¨ Õ«Õ¶Õ¹-Õ«Õ¶Õ¹ ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¡Õ¼Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Õ¾ Õ´Õ¥Õ²Õ¡Õ¤Ö€Õ¥Õ¬ Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¸Ö‚Õ´ Õ§ Õ´Õ¥Õ²Õ¡Õ¶Õ¹Õ¥Õ¬ Õ³Õ·Õ´Õ¡Ö€Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¤Õ¥Õ´Ö‰ Õ†Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¸Ö‚Õ´ Õ§ գիտակցաբար Õ©Õ·Õ¶Õ¡Õ´Õ¡Õ¶Ö„ Õ½Õ¥Ö€Õ´Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¥Ö€Õ¯Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Ö‡ Õ­Õ¡Ö€Õ­Õ¬Õ¥Õ¬ Õ¡Õ¦Õ£Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ«Õ´Ö„Õ¥Ö€Õ¨Ö‰

            Ô¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Õ« Õ§ Õ¾Õ½Õ¿Õ¡Õ°Õ¸Ö€Õ¥Õ¶ Õ¡Õ½Õ¥Õ¬, Õ¸Ö€ Õ½ÖƒÕµÕ¸Ö‚Õ¼Ö„Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ´Õ¥Õ®Õ¡Õ´Õ¡Õ½ Õ¦Õ¡Õ¶Õ£Õ¾Õ¡Õ®Õ¨, Õ¡ÕµÕ¸, մեզանից Õ·Õ¡Õ¿Õ¥Ö€Õ¨, արցախյան ÕºÕ¡Õ¿Õ¥Ö€Õ¡Õ¦Õ´Õ« Õ¶Õ´Õ¡Õ¶ Õ¡Õ¶Õ½ÕºÕ¡Õ½Õ¥Õ¬Õ« Õ¥Õ¬Ö„Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¡Õ¼Õ¸Õ¾ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€ÕµÕ¡ Õ¯Õ¡Õ©Õ¾Õ¡Õ®Õ¡Õ°Õ¡Ö€ Õ¥Õ²Õ¡Õ®, Õ¾Õ¥Ö€Õ»Õ«Õ¶ Õ¡Õ´Õ«Õ½Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ Õ¿Õ¡Õ£Õ¶Õ¡ÕºÕ¸Õ¾ Õ§Ö€ Õ°Õ¥Õ¿Ö‡Õ¸Ö‚Õ´ Õ€Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ« Õ¶Õ¥Ö€Ö„Õ«Õ¶ Ö„Õ¡Õ²Õ¡Ö„Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¤Õ¡Õ·Õ¿Õ¸Ö‚Õ´ Õ¨Õ¶Õ©Õ¡Õ¶Õ¸Õ² զարգացումներին Ö‡ Õ¦Õ¡Ö€Õ´Õ¡Õ¶Ö„Õ¸Õ¾ արձանագրում՝ Õ¶Õ¡Õ­Õ¯Õ«Õ¶ Õ¥Ö€Õ¥Ö„ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ¡Õ°Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö‡ նրանց կողմնակիցների Õ¡Õ¶Õ°Õ«Õ´Õ¶Õ¶, Õ©Õ·Õ¶Õ¡Õ´Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶, Õ¯Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Õ« Õ§ Õ¡Õ½Õ¥Õ¬ Õ«Õ¶Õ¹-Õ¸Ö€ Õ¿Õ¥Õ² Õ¢Õ¡Ö€Õ¸ÕµÕ¡Õ¦Õ¸Ö‚Ö€Õ¯ Õ´Õ¥Õ²Õ¡Õ¤Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ Õ¸Ö‚Õ²Õ²Õ¾Õ¡Õ® Õ¶Õ¸Ö€ Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö‡ Õ¡Õ¶Õ±Õ¡Õ´Õ¢ Õ¾Õ¡Ö€Õ¹Õ¡ÕºÕ¥Õ¿Õ« հասցեին, նրանց Õ¾Ö€Õ¡ Õ¢Õ¡Ö€Õ¤Õ¥Õ¬Õ¸Õ¾ ÕºÕ¡Õ¿Õ¥Ö€Õ¡Õ¦Õ´Õ¸Ö‚Õ´ ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¾Õ¥Õ¬Õ¸Ö‚ ÖƒÕ¡Õ½Õ¿Õ¨Ö‰ Բայց Õ¹Õ§ Õ¸Ö€ Õ¡Õ´Õ¥Õ¶ Õ´Õ« Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹Õ¡Õ¼ Ö‡ Õ¸Õ²Õ»Õ¡Õ´Õ«Õ¿ Õ´Õ¡Ö€Õ¤, Õ¸Õ¾ Õ¾Õ¥Ö€Õ»Õ«Õ¶ Õ¥Ö€Õ¥Õ½Õ¸Ö‚Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ«Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿Ö‡Õ¥Õ¬ Õ§ Õ€Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ«Ö€Õ¡Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¾Õ¸Õ² Õ¶Õ¥Ö€Ö„Õ«Õ¶ Ö„Õ¡Õ²Õ¡Ö„Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ընթացքին Ö‡ զարգացումներին, Õ£Õ«Õ¿Õ« ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ«Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Ö‡ Õ¡Õ¶Õ°Õ¥Ö€Ö„Õ¥Õ¬Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¡Õ¼Õ¶Õ¥Ö€Õ¨Ö‰ Ô±ÕµÕ¤ Õ¥Õ¶ Õ¶Õ·Õ¸Ö‚Õ´ Õ¶Õ¡Ö‡ Õ¢Õ¡Õ¦Õ´Õ¡Õ©Õ«Õ¾ գիտակ՝ Ö„Õ¡Õ²Õ¡Ö„Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ«Õ¹Õ¶Õ¥Ö€, Õ¦Õ«Õ¶Õ¾Õ¸Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€, Õ´Õ¡Õ½Õ¶Õ¡Õ£Õ¥Õ¿Õ¶Õ¥Ö€, Õ¸Õ¾Ö„Õ¥Ö€ Õ¡Õ¶Õ°Õ¥Ö€Ö„Õ¥Õ¬Õ« ÖƒÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Ö€Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ Õ¶Õ·Õ¸Ö‚Õ´, Õ¸Ö€ Õ¡ÕµÕ¤ ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ£Õ¬Õ­Õ¡Õ¾Õ¸Ö€ Õ´Õ¥Õ²Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ ÕºÕ¥Õ¿Ö„ Õ§ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ¶Õ¡Õ­Õ¯Õ«Õ¶ Õ¥Ö€Õ¥Ö„ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ¡Õ°Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö…Ö€Õ¸Ö„ Õ¥Ö€Õ¯Õ«Ö€Õ¨ Õ©Õ¡Õ¬Õ¡Õ¶Õ¡Õ®, Õ´Õ«Õ¬Õ«Õ¸Õ¶Õ¡Õ¾Õ¸Ö€ մարդկանց Õ¿Õ¶Õ¡Õ¾Õ¥Ö€ Ö‡ Õ©Õ¡ÖƒÕ¡Õ¼Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¤Õ¡Ö€Õ±Ö€Õ¡Õ® Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¸Ö‚ նրանց Õ¤Ö€Õ¡Õ®Õ¸Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ·Õ¡Ö€Ö„Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ´Ö‰

ÕŽÕ¡Õ¦Õ£Õ¥Õ¶ Սարգսյանի եղբայր՝ ÕºÕ¡Ö€Õ¸Õ¶ Ô±Ö€Õ¡Õ´ Սարգսյանը, Õ«Ö€ Õ´Õ« հարցազրույցում Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¸Ö‚Õ´ Õ§ հետևյալը․                                                                                                     «Իրականում Õ°Õ¡Õµ ÕªÕ¸Õ²Õ¸Õ¾Õ¸Ö‚Ö€Õ¤Õ¨ ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶ Õ§ Õ¯Ö€Õ¥Õ¬ 1999 Õ©Õ¾Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¸Õ¯Õ¿Õ¥Õ´Õ¢Õ¥Ö€ 27-Õ«Õ¶, Õ¥Ö€Õ¢ Õ­Õ¸Ö€Õ°Ö€Õ¤Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ¹Õ¡Ö€Õ¡Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¶Õ¥Ö€Õ« կողմից գնդակահարվեցին Ô¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¶ Ô´Õ¥Õ´Õ«Ö€Õ³ÕµÕ¡Õ¶Õ¨, ÕŽÕ¡Õ¦Õ£Õ¥Õ¶ Սարգսյանը Ö‡ ուրիշներ»։

            Õ“Õ«Õ¬Õ«Õ½Õ¸ÖƒÕ¡ÕµÕ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ դոկ․ պրն․ Ô±Õ·Õ¸Õ¿ ÕˆÕ½Õ¯Õ¡Õ¶ÕµÕ¡Õ¶Õ¨ Õ¡ÕµÕ¤ Õ¿Õ¡Ö€Õ«Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ Õ€Õ€-ÕµÕ¡Õ¶ Õ¤Õ¥Õ½ÕºÕ¡Õ¶Õ¶ Õ§Ö€ Ô´Õ¡Õ·Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Ô³Õ¥Ö€Õ´Õ¡Õ¶Õ«Õ¡ÕµÕ¸Ö‚Õ´Ö‰ Õ†Õ¡ բազմիցս Õ´Õ« Õ·Õ¡Ö€Ö„ Õ´Õ¿Õ¥Ö€Õ´Õ«Õ¯ զրույցների ընթացքում Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¾Õ¥Õ¬ Õ§, որ՝ «Հայ ÕªÕ¸Õ²Õ¸Õ¾Õ¸Ö‚Ö€Õ¤Õ¨ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ¸Õ¾ Õ¤ÕªÕ¢Õ¡Õ­Õ¿Õ¡Õ¢Õ¡Ö€ չկարողացավ Õ¡ÕµÕ¶ÕºÕ«Õ½Õ« Õ´Õ¥Õ­Õ¡Õ¶Õ«Õ¦Õ´Õ¶Õ¥Ö€ Õ½Õ¿Õ¥Õ²Õ®Õ¥Õ¬, Õ¸Ö€Õ« միջոցով Õ¯Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Õ« Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Ö€ Õ«Ö€Õ¡Õ¾Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Ö‡ Õ¡Õ´Õ¸Ö‚Ö€ Õ°Õ«Õ´Ö„Õ¥Ö€Õ¸Õ¾ ÕºÕ¥Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶ կառուցել, հենց Õ¡ÕµÕ¤ ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¡Õ¼Õ¸Õ¾ Õ§Õ¬ Õ´Õ¥Õ¶Ö„ Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¿Õ¥Õ½Õ¶ Õ¥Õ²Õ¡Õ¶Ö„, Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õ½ գլխատվեց Õ¶Õ¸Ö€ Õ±Ö‡Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¾Õ¸Õ² Ö‡ Õ¡ÕµÕ¶Ö„Õ¡Õ¶ Õ°Õ¸Ö‚ÕµÕ½Õ¥Ö€ Õ¶Õ¥Ö€Õ·Õ¶Õ¹Õ¸Õ² Õ°Õ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ պետականությունը»։

            Õ„Õ« Ö„Õ¡Õ¶Õ« Õ¡Õ¶Õ°Õ¡Õ¿Õ¶Õ¥Ö€ Õ¶Õ·Õ¥Õ¬ Õ¥Õ¶, Õ¸Ö€ Õ¡ÕµÕ¤ Õ´Õ¡Õ°Õ¡ÖƒÕ¸Ö€Õ±Õ¨,− իրականացրած ÕªÕ¡Õ´Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« կողմից, Õ°Õ¡Õ¾Õ¡Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Ö€ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Ö„Õ«Õ¶ Õ¸Ö‚ÕªÕ¥Ö€Õ« Õ£Õ«Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ´Õ¢, Õ¡ÕµÕ¶ Õ§Õ¬ Ô±Ôº-Õ¸Ö‚Õ´,− Õ­Õ¸Ö€Õ°Ö€Õ¤Õ¡Õ¶Õ·Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ§Ö€ Õ¡ÕµÕ¶ Õ«Õ´Õ¡Õ½Õ¿Õ¸Õ¾, Õ¸Ö€ Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Ö€Õ¾Õ¡Õ® Õ§Ö€ հայոց ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ«Õ´Ö„Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Õ« Õ§ Õ°Õ¡Õ´Õ¥Õ´Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ Õ¹Õ¸Ö€Ö€Õ¸Ö€Õ¤ Õ¤Õ¡Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Ö€Õ«Õ¿Õ¡Õ½Õ¡Ö€Õ¤ ÕŠÕ¡Õº Õ©Õ¡Õ£Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ« Õ½ÕºÕ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿Ö‰ Õ†Õ¡Ö‡ Õ¡ÕµÕ¶ ÕªÕ¡Õ´Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯, Õ¤Õ¡Õ¾Õ¡Õ³Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¡ÕµÕ¤ Õ¡Ö€Õ¡Ö€Ö„Õ¨, Õ¸Ö‚Õ²Õ²Õ¾Õ¡Õ® Õ§Ö€ հայոց ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¤Õ¥Õ´, Õ¸Ö€Õ¨ իրականացրին Õ°Õ¸Ö‚ÕµÕ¶Õ¥Ö€Õ¨, Õ€Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ¶Õ¥Ö€Ö„Õ«Õ¶ Õ¤Õ¡Õ¾Õ¡Õ³Õ¡Õ¶ Õ°Õ¸Õ£Ö‡Õ¸Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö…Õ£Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ´Õ¢, Ö‡ որից Õ°Õ¥Õ¿Õ¸ Õ°Õ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¾Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ£Õ¶Õ¸Ö‚Õ´Õ¨ Õ¡ÕµÕ¶Ö„Õ¡Õ¶ դժվարացավ․․․

Ô²Õ¥Õ¼Õ¬Õ«Õ¶, Õ°Õ¸Ö‚Õ¶Õ«Õ½ 2021                                                            Սամվել Õ€Õ¸Õ¾Õ¡Õ½Õ¡ÖƒÕµÕ¡Õ¶

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4