December 3, 2021

Արցախի Հանրապետությունը 29 տարեկան է

1991 Õ©Õ¾Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ« Õ½Õ¥ÕºÕ¿Õ¥Õ´Õ¢Õ¥Ö€Õ« 2-Õ«Õ¶ Ô¼Õ¥Õ¼Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ‚Õ¡Ö€Õ¡Õ¢Õ¡Õ²Õ« Õ´Õ¡Ö€Õ¦Õ­Õ¸Ö€Õ°Ö€Õ¤Õ« Ö‡ Õ‡Õ¡Õ°Õ¸Ö‚Õ´ÕµÕ¡Õ¶Õ« Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ­Õ¸Ö€Õ°Ö€Õ¤Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡Õ¿Õ¥Õ² Õ¶Õ«Õ½Õ¿Õ¸Ö‚Õ´ Õ°Õ¼Õ¹Õ¡Õ¯Õ¾Õ¥Õ¬ Õ§ Ô¼Õ¥Õ¼Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ‚Õ¡Ö€Õ¡Õ¢Õ¡Õ²Õ« Õ€Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨:

Մարզխորհրդի պատգամավորն ասում է՝ Հայաստանին միանալու արցախահայության պահանջը խորհրդային իշխանություններն անտեսում էին:

Սպարտակ Ô¹Ö‡Õ¸Õ½ÕµÕ¡Õ¶ (Արցախյան Õ·Õ¡Ö€ÕªÕ´Õ¡Õ¶ Õ¡Õ¯Õ¿Õ«Õ¾Õ«Õ½Õ¿) – Տեսանք, Õ¸Ö€ Õ¸Õ›Õ¹ Õ½Õ¸Õ¾Õ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨, Õ¸Õ›Õ¹ Ô±Õ¤Ö€Õ¢Õ¥Õ»Õ¡Õ¶Õ« Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨ Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¨Õ¶Õ¤Õ¡Õ¼Õ¡Õ»Õ¸Ö‚Õ´, այսինքն՝ Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¢Õ¡Õ¾Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¸Ö‚Õ´ մեր՝ 88-Õ« ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»Õ¶Õ¥Ö€Õ¨, Õ´Õ¥Õ¶Ö„ Õ¡Ö€Õ¤Õ¥Õ¶ ասացինք, Õ¸Ö€ Õ¸Õ¹ Õ´Õ¥Õ¯Õ« Õ°Õ¥Õ¿ Õ§Õ¬ Õ¹Õ¥Õ¶Ö„ Õ´Õ«Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ´, Õ´Õ¥Õ¶Ö„ Õ¡Õ¼Õ¡Õ¶Õ±Õ«Õ¶ Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶ Õ¯Õ¤Õ¡Õ¼Õ¶Õ¡Õ¶Ö„:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել է ԽՍՀՄ գործող սահմանադրության հիման վրա, երբ միությունից դուրս գալու դեպքում ինքնավար կազմավորումներն իրավունք ունեին ինքնուրույն որոշելու սեփական կարգավիճակը:

Վերլուծաբան Նելլի Բաղդասարյանի գնահատմամբ՝ արցախահայության նախորդ բոլոր որոշումները նախապատրաստել են սեպտեմբերի երկուսի հռչակագիրը:

Õ†Õ¥Õ¬Õ¬Õ« Ô²Õ¡Õ²Õ¤Õ¡Õ½Õ¡Ö€ÕµÕ¡Õ¶ (Ö„Õ¡Õ²Õ¡Ö„Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¾Õ¥Ö€Õ¬Õ¸Ö‚Õ®Õ¡Õ¢Õ¡Õ¶) – Ô½Õ¸Õ½Ö„Õ½ Õ´Õ¡Õ½Õ¶Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õ½ Õ¾Õ¥Ö€Õ¡Õ¢Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Õ§ 1990 Õ©Õ¾Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ« Õ¡ÕºÖ€Õ«Õ¬Õ« 3-Õ«Õ¶ ԽՍՀՄ կազմից Õ¤Õ¸Ö‚Ö€Õ½ Õ£Õ¡Õ¬Õ¸Ö‚, Õ´Õ«Õ¸Ö‚Õ©Õ¥Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«, Õ«Õ¶Ö„Õ¶Õ¡Õ¾Õ¡Ö€ Õ´Õ¡Ö€Õ¦Õ¥Ö€Õ« Õ¤Õ¸Ö‚Ö€Õ½ Õ£Õ¡Õ¬Õ¸Ö‚ Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¶, Õ¸Ö€Õ¨, ÖƒÕ¡Õ½Õ¿Õ¸Ö€Õ¥Õ¶, Õ«Ö€Õ¡Õ¾Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ·Õ¡Õ¿ Õ¬Õ¸Ö‚Ö€Õ» Õ°Õ«Õ´Ö„ Õ§ Õ°Õ¼Õ¹Õ¡Õ¯Õ´Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€: ÔµÕ¾ 1991 Õ©Õ¾Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ« Ö…Õ£Õ¸Õ½Õ¿Õ¸Õ½Õ« 31-Õ«Õ¶, ÖƒÕ¡Õ½Õ¿Õ¸Ö€Õ¥Õ¶, Ô±Õ¤Ö€Õ¢Õ¥Õ»Õ¡Õ¶Õ¨ հռաչկվեց Ô±Õ¤Ö€Õ¢Õ¥Õ»Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶, Õ«Õ½Õ¯ Õ½Õ¥ÕºÕ¿Õ¥Õ´Õ¢Õ¥Ö€Õ« 2-Õ«Õ¶ հռչակվեց Արցախի Õ€Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨:
Ամիսներ անց՝ դեկտեմբերի 10-ին, արցախահայությունը համաժողովրդական հանրաքվեով այո է ասել անկախության հռչակագրին: Իսկ 1992 թվականի հունվարի 6-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդն ընդունել է պետական անկախության մասին հռչակագիրը:

Õ†Õ¥Õ¬Õ¬Õ« Ô²Õ¡Õ²Õ¤Õ¡Õ½Õ¡Ö€ÕµÕ¡Õ¶ – Ô±ÕµÕ½ ÖƒÕ¡Õ½Õ¿Õ¨, Õ¸Ö€ Õ¡Õ¶Õ¨Õ¶Õ¤Õ°Õ¶Õ¡Õ¿ Õ·Õ¡Õ°Õ¡Ö€Õ¯Õ¾Õ¸Ö‚Õ´ Õ§ Ô±Õ¤Ö€Õ¢Õ¥Õ»Õ¡Õ¶Õ« կողմից, Õ¸Ö€ Ô¼Õ‚Ô»Õ„-Õ¨ Õ´Õ¡Õ½ Õ§ Õ¯Õ¡Õ¦Õ´Õ¥Õ¬ Ô±Õ¤Ö€Õ¢Õ¥Õ»Õ¡Õ¶Õ«Õ¶, Õ´Õ¥Õ¶Ö„ բացառում Õ¥Õ¶Ö„: Ô±ÕµÕ½Õ«Õ¶Ö„Õ¶, Õ´Õ¥Õ¶Ö„ ÖƒÕ¡Õ½Õ¿Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ¶Ö„, Õ¸Ö€ Ô¼Õ‚Õ€-Õ¶ Ö‡ Ô±Õ¤Ö€Õ¢Õ¥Õ»Õ¡Õ¶Õ¨ Õ¸Ö€ÕºÕ¥Õ½ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ÕºÕ¥Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¤Õ¸Ö‚Ö€Õ½ Õ¥Õ¶ Õ¥Õ¯Õ¥Õ¬ ԽՍՀՄ կազմից Ö‡ Õ°Õ¼Õ¹Õ¡Õ¯Õ¾Õ¥Õ¬ Õ¥Õ¶:

Ինքնորոշման իրավունքն իրացնելով՝ արցախահայությունը ստիպված էր անցնել պարտադրված պատերազմով և անհավասար պայմաններում հաղթել Ադրբեջանին: Նորակախ Արցախի հասակակից Գեղամ Ստեփանյանի համար անկախությունն ինքնության անբաժան մաս է, որն ավագ սերունդն է ապահովել:

Ô³Õ¥Õ²Õ¡Õ´ Ստեփանյան (Ստեփանակերտի Õ¢Õ¶Õ¡Õ¯Õ«Õ¹) – Ô±Õ½Õ¾Õ¸Ö‚Õ´ Õ§, Õ¹Õ§Õž, Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨ Õ¿Õ¯Õ¡Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö‡ Õ°Õ¸Õ£Õ¸Õ¾ Õ©Õ¸Ö‚ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õ« Õ¸Ö‚Õ¿Õ¥Õ¬Õ«Ö„Õ¨ Õ¹Õ§, Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨ Õ¯Õ¡Ö€Õ¸Õ² Õ¥Õ¶ Õ³Õ¡Õ·Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ Õ´Õ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¸Ö‚ÕªÕ¥Õ²Õ¶Õ¥Ö€Õ¨: Õ„Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€Õ¡Õ£Õ¡ÕµÕ¸Ö‚Õ´ Õ¡ÕµÕ¤ Õ¸Ö‚ÕªÕ¶ Õ¡Õ¾Õ¥Õ¬Õ« Õ¶ÕµÕ¸Ö‚Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ§ Õ¤Õ¡Õ¼Õ¶Õ¸Ö‚Õ´, Õ¥Ö€Õ¢, Ö…Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯, Õ¬Õ«Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ¶Ö„ Õ¡Õ¦Õ¡Õ¿Õ¡Õ£Ö€Õ¾Õ¡Õ® Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ´: ÔµÖ€Õ¢ Տիգրանակերտի ամրոցից Õ¶Õ¡ÕµÕ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ½ Õ¤Õ¥ÕºÕ« Õ¡Ö€Ö‡Õ¥Õ¬Ö„ Õ¸Ö‚ բացվող Õ°Õ¸Ö€Õ«Õ¦Õ¸Õ¶Õ¶ Õ¡Õ¾Õ¥Õ¬Õ« Õ¶ÕµÕ¸Ö‚Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ§ Õ¤Õ¡Ö€Õ±Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Ö‡ Õ¡Õ¦Õ¡Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€ Õ´Õ¥Ö€ ÕªÕ¸Õ²Õ¸Õ¾Ö€Õ¤Õ« Õ±Õ£Õ¿Õ¸Ö‚Õ´Õ¨:
Արցախ պետությունը 29 տարեկան է:

Իսկ Հայաստանին վերամիավորվելու երազանք շատերն ունեն: 

Հեղինակ`Նարեկ Սահակյան

1lurer.am

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4