December 3, 2021

Նախկին իշխանությունների մնացորդները և մենք

Ô±ÕµÕ¶ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¡ÕµÕ½ Ö…Ö€Õ¥Ö€Õ«Õ¶ մենք՝ բթացած, Õ¡ÕºÕ·Õ¡Õ®, Õ·Õ¶Õ¹Õ¡Õ¯Õ¿Õ¸Ö‚Ö€, Õ¡ÕµÕ¸ Õ¶Õ¡Ö‡ բարկացած,  Õ€Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ Õ°Õ¥Õ¼Õ¸Ö‚Õ½Õ¿Õ¡Õ§Õ¯Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¾Ö€Õ¡ դիտեցինք Õ¸Ö‚ լսեցինք, Õ¾Õ¥Ö€ Õ§Ö€ Õ´Õ¥Ö€ Õ¢Õ¸Õ¬Õ¸Ö€Õ« Õ¥Ö€Ö‡Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶ պատկերացումներից։ Õ„Õ« Õ­Õ¸Ö‚Õ´Õ¢ Õ´Õ¡Ö€Õ¤Õ«Õ¯, Õ¡ÕµÕ¸ Õ´Õ« Õ­Õ¸Ö‚Õ´Õ¢ Õ°Õ¡ÕµÕ¥Ö€, զինված՝ Õ¤Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Õ¾, Õ´Õ¡Õ°Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Õ¾, Õ°Ö€Õ¡Õ¦Õ¥Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Õ¾, Õ°Õ¡Ö€Õ±Õ¡Õ¯Õ¾Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ¶ հիվանդանոցի Õ¾Ö€Õ¡, Õ¤Õ¼Õ¶Õ¥Ö€, Õ¡ÕºÕ¡Õ¯Õ«Õ¶Õ¥Ö€, ÕºÕ¡Õ°Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ Õ»Õ¡Ö€Õ¤Õ¸Ö‚Õ´, Õ°Õ«Õ¾Õ¡Õ¶Õ¤Õ¡Õ½Õ¥Õ¶ÕµÕ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ Õ´Õ¿Õ¶Õ¸Ö‚Õ´, Õ¤Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ°Õ¡Ö€Õ¸Ö‚Õ´, Õ£Õ¬Õ­Õ¡Õ¿Õ¸Ö‚Õ´, Õ¤Õ¡Õ¿Õ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶ Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Õ½Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ հենց իրենց կողմից ÕªÕ¡Õ´Õ¥Ö€ Õ¡Õ¼Õ¡Õ» Õ¾Õ«Ö€Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¾Õ¡Õ®, Õ¡ÕµÕ¤Õ¿Õ¥Õ² ÖƒÕ¸Õ­Õ¡Õ¤Ö€Õ¾Õ¡Õ® Ö‡ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¸Õ²Õ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ´Õ¥Õ» ÕºÕ¡Õ¼Õ¯Õ¡Õ® Õ°Õ«Õ¾Õ¡Õ¶Õ¤Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿Ö‰ Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕžÕ½ Õ¯Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Õ« Õ§ Õ¤Õ¡ Õ¬Õ½Õ¥Õ¬ Õ¸Ö‚ Õ¡ÕµÕ¬Ö‡Õ½ Ö„Õ¥Õ¦ Õ°Õ¡Õµ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ Õ¸Ö‚ Õ°Õ¡Õ¶Õ£Õ«Õ½Õ¿ Õ´Õ¶Õ¡Õ¬Ö‰ Õ†Õ¸Ö‚ÕµÕ¶Õ«Õ½Õ¯ Õ¡Õ´Õ¥Õ¶Õ¡Õ¡Õ°Õ¥Õ² ÕºÕ¡Õ¿Õ¥Ö€Õ¡Õ¦Õ´Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Õ§Õ¬, հիվանդանոցներն Õ¸Ö‚ Õ°Õ«Õ¾Õ¡Õ¶Õ¤Õ¶Õ¥Ö€Õ¨ Õ°Õ¡Õ¿Õ¸Ö‚Õ¯ Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¾Õ«Õ³Õ¡Õ¯ Õ¸Ö‚Õ¶Õ¥Õ¶, Õ­Õ¶Õ¡ÕµÕ¾Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ¶, ÕºÕ¡Ö€Õ¦Õ¡ÕºÕ¥Õ½ Õ¶Ö€Õ¡ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€, Õ¸Ö€Õ¸Õ¾Õ°Õ¥Õ¿Ö‡ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¸Õ²Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ ÕºÕ¡Õ¼Õ¯Õ¡Õ® Õ°Õ«Õ¾Õ¡Õ¶Õ¤ Õ´Õ¡Ö€Õ¤ Õ½ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬Õ¨, Õ¤Õ«Õ¿Õ¾Õ¸Ö‚Õ´ Õ§ Õ¡Õ´Õ¥Õ¶Õ¡Õ½Õ¿Õ¸Ö€, Õ¡Õ´Õ¥Õ¶Õ¡Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ°Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬Õ« հանցանք, Õ¸Ö€ Õ´Õ¡Ö€Õ¤ Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¡Õ®Õ¨ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡Ö€Õ¸Õ² Õ§Ö‰

            ÕˆÖ‚Ö€Õ¥Õ´Õ¶ Õ«ÕžÕ¶Õ¹ Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ¶ Õ¿Õ¡Õ¶Ö„ Õ¶Õ´Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õµ Õ¯Õ¸Õ¹Õ¾Õ¸Õ² Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¡Õ®Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶, Õ¸Õ¾Ö„Õ¥Ö€ Õ¯Õ¡Ö€Õ¸Õ² են՝ Õ´Õ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ¶Õ¿Õ¡Õ¼Õ« Õ¢Õ¶Õ¡Õ¯Õ«Õ¹Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ Õ°Õ¡Õ¿Õ¸Ö‚Õ¯, Õ¡Ö€Õ¡Ö€Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Ö‰

            ÕˆÖ‚Ö€Õ¥Õ´Õ¶ Õ¡ÕµÕ¬Ö‡Õ½ Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥ÕžÕ½ Õ´Õ¥Õ¶Ö„ Õ´Õ¥Õ¦ Õ°Õ¡Õµ Õ¯Õ¸Õ¹Õ¥Õ¶Ö„, Õ¸Õ¾ Õ°ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ§, Õ«Ö€ Õ°Õ«Õ¶ Õ´Õ·Õ¡Õ¯Õ¸Ö‚ÕµÕ©Õ¸Õ¾, Õ¡Õ¼Õ¡Õ»Õ«Õ¶ Ö„Ö€Õ«Õ½Õ¿Õ¸Õ¶ÕµÕ¡ ÕºÕ¥Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬Õ¸Ö‚ ÖƒÕ¡Õ½Õ¿Õ¸Õ¾Ö‰ Õ†Õ´Õ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ¡Ö€Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ¨ Õ¡Õ´Õ¥Õ¶ բանից Õ¡Õ¼Õ¡Õ» բացադրում Õ¥Õ¶ Õ°Õ«Õ¶ Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ§Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨, Õ¸Ö€Õ¸Õ¾Õ°Õ¥Õ¿Ö‡ Õ¶Õ´Õ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ¡Ö€Ö„ Õ¯Õ¡Ö€Õ¸Õ² Õ§Õ«Õ¶ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ Õ´Õ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ¶Õ±Õ«Õ¶Ö„, Õ¸Õ¾Ö„Õ¥Ö€ Õ°Õ¡Õ½Õ¡Õ¯ Õ¥Õ¶ Õ¡Õ¼Õ¥Õ¬, Õ¾Õ¥Ö€Õ»Õ«Õ¶ Õ¥Õ¼Õ¥Õ½Õ¸Ö‚Õ¶ տարիների՝ Õ©Õ¡Õ¬Õ¡Õ¶Õ«, Õ½ÕºÕ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«, Õ­Õ¡Ö€Õ¤Õ¡Õ­Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«, Õ­Õ¡Õ¢Õ¥Õ¢Õ¡ÕµÕ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö‡ Õ¯Õ¥Õ²Õ®Õ«Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Õ¾ սնուցվող Õ´Õ« Õ°Õ¡Õ½Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¸Ö‚Õ´, Õ¸Ö€Õ¨ Õ¯Õ¸Õ¹Õ¾Õ¸Ö‚Õ´ Õ§ Õ€Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ« Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ Հանրապետություն․․․

            ÕˆÖ€ Õ¶Õ´Õ¡Õ¶ Õ¸Ö€Õ¡Õ¯Õ¸Ö‚Õ´Õ¨ Õ¡Õ¾Õ¥Õ¬Õ« Ö„Õ¡Õ¶ Õ¤Õ«ÕºÕ¸Ö‚Õ¯ Õ§, Õ­Õ¸Õ½Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ¶ Õ¶Õ¡Ö‡ Õ¡ÕµÕ¶ ÖƒÕ¡Õ½Õ¿Õ¥Ö€Õ¨, Õ¸Ö€ Ô¿Õ¡Õ¬Õ«Ö†Õ¸Ö€Õ¶Õ«Õ¡ÕµÕ« Õ¢Õ¡Õ¶Õ¿Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ´, Õ¡Õ¾Õ¥Õ¬Õ« Ö„Õ¡Õ¶ տասնութից Ö„Õ½Õ¡Õ¶Õ¥Ö€Õ¥Ö„  Õ°Õ¡Õ¦Õ¡Ö€, Õ´Õ¥Õ® Õ´Õ¡Õ½Õ¡Õ´Õ¢ Հայաստանից Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ£Õ¡Õ²Õ©Õ¡Õ® Õ°Õ¡ÕµÕ¥Ö€ Õ¥Õ¶ բանտարկված․․․

            ÕˆÖ€ Õ¿Õ¡Ö€Õ«Õ¶Õ¥Ö€ Õ¡Õ¼Õ¡Õ» Õ¡ÕµÕ¶Õ¿Õ¥Õ² Õ±Õ¥Ö€Õ¢Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬Õ¾Õ¡Õ® Õ´Õ« Õ­Õ¸Ö‚Õ´Õ¢ հանցավորների Õ¯Õ¡ÕºÕ¥Ö€Õ¨ Õ°Õ¡Õ½Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ§Õ«Õ¶ Õ´Õ«Õ¶Õ¹Ö‡ Õ€Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ« Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¾Õ¥Ö€Õ«Õ¶ շերտերը․․․

            ÕˆÖ€ Ô±Õ´Õ¥Ö€Õ«Õ¯Õ¡ÕµÕ¸Ö‚Õ´, անցյալ ÕªÕ¡Õ´Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ«Õ¿Õ¡Õ¬Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ´Õ¡Ö†Õ«Õ¡ÕµÕ« Ö…Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¸Õ¾, Õ°Õ¡Õµ Õ¥Ö€Õ«Õ¿Õ¡Õ½Õ¡Ö€Õ¤Õ¶Õ¥Ö€Õ¨, Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ Õ¿Õ¥Õ½Õ¡Õ¯Õ« Õ°Ö€Õ¡Õ¦Õ¥Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¦Õ¥Õ¶Ö„Õ¥Ö€Õ¸Õ¾ Õ¦Õ«Õ¶Õ¾Õ¡Õ®,  Õ°Õ¡Õ·Õ¾Õ¥Õ°Õ¡Ö€Õ¤Õ¡Ö€ Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Õ«Ö€Õ¡Ö€ Õ¶Õ¯Õ¡Õ¿Õ´Õ¡Õ´Õ¢Ö‰

            ÕˆÖ€ Õ¿Õ¡Ö€Õ«Õ¶Õ¥Ö€ Õ§, Õ«Õ¶Õ¹ ÔµÕ¾Ö€Õ¡Õ´Õ«Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ´Õ« Ö„Õ¡Õ¶Õ« Õ¥Ö€Õ¯Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ´, Õ«Ö€Õ¡Õ¾Õ¡ÕºÕ¡Õ° Õ´Õ¡Ö€Õ´Õ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ¨, Õ­Õ¸Õ½Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ մաֆիայի՝ Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¿Õ¥Õ½Õ¡Õ¯ հանցավոր Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¸Õ²Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« մասին․․․

            ÔµÕ©Õ¥ Õ´Õ¥Ö€ Õ´Õ¿Õ¡Õ°Õ¸Õ£Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕ¸Ö‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õ¨ Õ´Õ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¾Õ¥Ö€Õ¸Õ°Õ«Õ·ÕµÕ¡Õ¬ հանցավոր Õ­Õ´Õ¢Õ¥Ö€Õ« Õ£Õ¸ÕµÕ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ«Õ¶, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¯Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Õ« Õ§Ö€ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¸Ö€ Õ¿Õ¥Õ², Õ·Õ¡Õ¿ Õ¹Õ´Õ¿Õ¡Õ°Õ¸Õ£Õ¾Õ¥Õ¬, Õ½Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕ¶ Õ¾Õ¥Ö€Õ»Õ«Õ¶ ÕªÕ¡Õ´Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ¨, Õ¶Õ¡Õ­Õ¯Õ«Õ¶ Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« մնացորդները Ö‡ նրանց կողմնակիցները Ö…Õ£Õ¿Õ¾Õ¥Õ¬Õ¸Õ¾ Õ¥Ö€Õ¯Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Õ¿Õ«Ö€Õ¸Õ² ÕªÕ¸Õ²Õ¸Õ¾Ö€Õ¤Õ¡Õ¾Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ պայմաններում՝ Õ­Õ¸Õ½Ö„Õ« Õ¡Õ¦Õ¡Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ հնարավորությունից Ö‡ Õ¹Õ¡Ö€Õ¡Õ·Õ¡Õ°Õ¥Õ¬Õ¸Õ¾ Õ¡ÕµÕ¤ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨, Õ¸Ö‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ« Õ£Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ¶ Õ¡Õ¼Õ³Õ¡Õ¯Õ¡Õ¿Õ´Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¸Ö€ Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ Ö‡ Õ¤Õ«Õ´Õ¡Õ£Ö€Ö„Õ« Õ¸Ö‚ Õ¡ÕµÕ¬ Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¿Õ¥Õ½Õ¡Õ¯ Õ¯Õ¡ÕµÖ„Õ§Õ»Õ¥Ö€Õ¨ լցնում Õ¥Õ¶ Õ¶Õ¸Ö€ Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ Õ¡Õ¶Õ°Õ«Õ´Õ¶ Õ´Õ¥Õ²Õ¡Õ¤Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Õ¾, Õ·Õ¡Õ¿ հաճախ՝ Õ½Õ¿Õ¡Õ°Õ¸Õ£ Õ¬Õ¸Ö‚Ö€Õ¥Ö€Õ¸Õ¾, Õ°Õ¡ÕµÕ°Õ¸ÕµÕ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Õ¾, Õ°Õ¡Õ·Õ¾Õ« Õ¹Õ¡Õ¼Õ¶Õ¥Õ¬Õ¸Õ¾, Õ¸Ö€ Õ¶Õ¥Ö€Õ¯Õ¡ÕµÕ«Õ½ Ô¿Õ¸Ö€Õ¸Õ¶Õ¡Õ¾Õ«Ö€Õ¸Ö‚Õ½Õ« Õ¡Õ¾Õ¥Ö€Õ«Õ¹, Õ¸Ö‚ Ô´Õ¡Õ·Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Ռուսաստանի կողմից՝ Արցախի հիմնահարցի Õ·Õ¸Ö‚Ö€Õ» Õ°Ö€Õ¡Õ°Ö€Õ¡Õ® Õ¡Õ¶Õ¡Õ´Õ¸Õ© Ö„Õ¡Õ²Õ¡Ö„Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Ö„Õ¡Ö€Õ¸Õ¦Õ¡Ö€Õ·Õ¡Õ¾Õ¨, Õ¾Õ¿Õ¡Õ¶Õ£Õ¸Ö‚Õ´, Õ­Õ¡Ö€Õ­Õ¬Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ¶ Õ¥Ö€Õ¯Ö€Õ« ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ«Õ´Ö„Õ¥Ö€Õ¨, Õ¡Õ¶Õ¾Õ¿Õ¡Õ¶Õ£Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨Ö‰

            Դաշնակցություն կուսակցությունը, Õ¸Ö€Õ¨ Õ·Õ¡Õ¿ Õ·Õ¸Ö‚Õ¿, Õ«Ö€Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡Õ¿Õ¸Ö‚Õ¯, Õ«Ö€Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡Ö€Õ¡Õ¦Õ¡Õ¿, դիմակազերծեց Õ«Õ¶Ö„Õ¶ Õ«Ö€Õ¥Õ¶, միացել Õ§ Õ°Õ«Õ¶ Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« մնացորդներին, լրացնում Õ§ նրանց Õ·Õ¡Ö€Ö„Õ¥Ö€Õ¨ Ö‡ Õ¡Õ´Õ¥Õ¶Õ¡ÕµÕ¶ Õ»Õ¡Õ¶Õ¡Õ½Õ«Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ´Õ¢, նրանցից Õ¥Õ¿ Õ¹Õ´Õ¶Õ¡Õ¬Õ¸Ö‚ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€, Õ¤Õ¡Ö€Õ±Õ¥Õ¬ Õ§ նրանց թմբկահարը․․․

            Õ€Õ«Ö€Õ¡Õ¾Õ«, Õ¡ÕµÕ½Ö…Ö€ Ö„Õ«Õ¹ Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¶Õ¡Ö‡ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ¶Õ±Õ«Õ¶Ö„, Õ¸Õ¾Ö„Õ¥Ö€, օրինակ՝ Õ¿Õ«Õ¯Õ«Õ¶ Ô±Ö€ÖƒÕ«Õ¶Õ¥ Õ€Õ¸Õ¾Õ°Õ¡Õ¶Õ¶Õ«Õ½ÕµÕ¡Õ¶Õ¨, Õ¾Õ¡Ö€Õ¹Õ¡ÕºÕ¥Õ¿Õ«Õ¶ Õ´Õ¥Õ²Õ¡Õ¤Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿Ö‡ÕµÕ¡Õ¬Õ« համար․

            «Ձեր իշխանությունը դեֆորմացիայի է ենթարկել դաստիարակություն, պատասխանատվություն, ամոթ, բարեկրթություն, ժողովուրդ և բազմաթիվ այլ հասկացությունները: Երկու տարի առաջ փոփոխության հույսով հրապարակում հավաքված ժողովուրդը Ձեր թեթև ձեռքով դարձավ հայհոյող, ատելություն շնչող ամբոխ․․․ (տես՝ նրա դիմագրքի էջը)։                                                                         Իրոք, միայն զարմանալ կարելի է։ Պետք չէ հեռուն գնալ, տեսնելու համար, թե՝ ովքե՞ր  են՝ «դեֆորմացիայի ենթարկել» նրա թվարկած մարդկային առաքինությունները։ Ավելի բնորոշ՝ ովքեր են «դեֆորմացիայի ենթարկել» հայ ընտանիքներին։                                      Տիկին Հովհաննիսյանը, մոռացել է՝ Մանվելյանների, Սարգսյան եղբայրների, Խաչատրյանների և այլների անցած ուղին։ Միթե՞ այդ նրանք չէին, որ ամբողջ ընտանիքով, ներառյալ նաև հայ մայրերի, ներքաշվել են տարբեր, տարաբնույթ  հանցագործությունների և անօրինականությունների ոլորտում։                                                               Նա շատ շուտ է մոռացել, որ իրենց իշխանության օրոք, ամբողջ պետական համակարգը՝ ամենավերևներից սկսած, մինչև ամենաներքևները՝ ոստիկանությունը, դպրոցները, համալսարանները, հիվանդանոցները, տնտեսությունը և այլնը «դեֆորմացված» և կաշառակերության բուն են եղել, չէ՞ որ այդ ամենը ջրի երես են եկել։                    Ինչո՞ւ է նա այդ ամենը մոռանում և անմեղի, գիտունի դիմակ դրած, փորձում է պարոն Փաշինյանին՝ ժողովրդավարության, բարոյականության դասեր տալ։                                 Այո, տիկին Հովհաննիսյան, ասեմ Ձեզ, այն բոլոր դրականը, որ վերջին երկու տարում կատարվել է Հայաստանում, դուք երազել անգամ չէիք կարող։                                            Ասեմ՝ որ դա նաև մեզ՝ սփյուռքահայերիս է ոգևորել։ Որ այն մեզ ներարկել է այն հպարտությունը, որին մենք, ըստ բանաստեղծ՝ Թեքեյանի, «Օդի, ջրի նման կարիգ ունեինք»։ Եվ որ մեր հազարամյա պատմության ընթացքում, միայն վերջին երկու տարում է, որ առաջին անգամ, միջազգային բարձր ատյաններում, լրատվություններում՝ դրական հաղորդումներ է եղել և հարգանքով է խոսվել, Հայաստանի և հայ Ժողովրդի մասին և լավ է, որ դուք և ձեր կուսակցական գործընկերները, այդ ամենը չեզոքացնել չեք կարող և չեք համարձակվի։                                                                                                                Ի վերջո թույլ տվեք Ձեզ մի Խորհուրդ տալ, դուք գեղեցիկ և գրավիչ կին լինելով, քաղաքականության դաշտը բոլորովին էլ Ձեր տեղը չէ, այլ, շատ ավելի լավ հաջողություններ կունենաք, եթե որպես մոդել աշխատեք։ Խնդրում եմ սա բոլորովին էլ հեգնանք և վիրավորանք չհամարել։ Դիմագրքում տեղադրված Ձեր, իրոք որ գեղեցիկ՝ նկարները, տարբեր հագուստներով ու տարբեր ժեստերով, ապացույցն են, որ դուք մեծ տաղանդ ունեք, այդ ուղղությաբ լուրջ աշխատանք կատարելու ու շատ առաջ գնալու համար․․․                                                                            Սամվել Հովասափյան                                                                                                                                    Բեռլին, մայիս 2020

photo by newstime.am

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4