July 6, 2020

Շաբաթվա ընթացքում լարված էր ներքաղաքական իրավիճակը Վրաստանում և Իրանում

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4