June 4, 2020

Սփյուռքի գործերով հանձնակատարի գրասենյակը ներկայացրել է 775 մլն դրամի բյուջետային հայտ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4