October 1, 2020

Շվեդիան առաջինն էր, որ արձագանքեց ՀՀ-ում տեղի ունեցող ժողովրդավարական գործընթացին. Արարատ Միրզոյան

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4