September 25, 2020

Հաղթանակի շքերթին Մեծ հայրենականի մասնակից հայրերի լուսանկարներով մասնակցել են նաև ռուսաստանաբնակ հայերը:

այրենական մեծ պատերազմում Հաղթանակի 74-ամյակին նվիրված շքերթն սկսվել է Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում: Հաղթանակի շքերթին Մեծ հայրենականի մասնակից հայրերի լուսանկարներով մասնակցել են նաև ռուսաստանաբնակ հայերը:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4