October 25, 2021

Հայաստանում ճապոնիայի դեսպանի հայերեն ելույթը

Ճապոնական «ՋԱՅԿԱ» ընկերությունը ՀՀ-ին է տրամադրել 40 հրշեջ փրկարարական մեքենաներ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4