February 4, 2023

«Հիմա արդեն գործերով ու արդյունքով կորոշվի իշխանության իրական վարկանիշը». Արամ Սարգսյան, Երկրի հարցը

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4