August 13, 2022

Վլադիմիր Հարությունյան ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր

Դերենիկ Մալխասյանին հյուրընկալվել է ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր Վլադիմիր Հարությունյանը

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4