January 25, 2022

9 ժամ 25 րոպե և 37,5 կմ. ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի համաերևանյան քայլարշավը

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4