September 18, 2020

Եվրոպայի Հայերը Միավորվում են․․․ Հանուն Նոր Հայաստանի եւ Նոր Սփյուռքի

Եվրոպայի Հայերը Միավորվում են․․․ Հանուն Նոր Հայաստանի եւ Նոր Սփյուռքի․ Հարցազրույց Եվրոպայի Հայերի Համագումարի Նախագահ Կարո Հակոբյանի Հետ։

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4