December 2, 2020

Ջրի մեջ կան ժանգի մնացորդներ, հող, քար, միջատներ, սակայն ուզած, թե չուզած գործածում են

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4