September 24, 2020

«Զվարթնոց»-ի հին շենքը քանդելը բարբարոսություն է․ Էռնեկյանի անտարբերությունն անընդունելի է

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4