September 25, 2023

den tragiska historien om affärsmannen George Karimi

Ärade riksdagsledamöter

Uppsala 2017-11-25

 

År 2011 skrev jag ett brev till riksdagen och berättade den tragiska historien om hur affärsmannen George Karimi orättvist behandlats hemma i Sverige sedan han flyttats hit efter 7 år i kinesiskt fängelse.

I ett nyligen publicerat reportage med titeln Varför fängslade Sverige George Karimi? (Svenska Dagbladet söndag 5 november. https://www.svd.se/varfor-fangslade-sverige-george-karimi ) går det att läsa om Karimis orättvisa fängelsestraff i Kina, och hans besvikelse över hur han behandlades efter att ha utlämnats till Sverige.

Nu 6 år senare skriver jag till Er igen eftersom frågan har aktualiserats då det har kommit fram nytt material som stärker  misstankarna om att Karimi kunde ha släppts fri vid återkomsten till Sverige, eller åtminstone placerats i en öppen anstalt. Men istället hamnade han först i Kumla, sedan 5 långa  år fängelse helt i onödan.

Naturligtvis ska Sverige följa internationell praxis vid fångöverföring, men i ett dokument från Kina framkommer att kineserna inte ställde något krav på att Karimi skulle avtjäna resten av sitt straff i Sverige. Kineserna medgav i praktiken att Sverige fick fria händer att göra med honom som man ansåg lämpligt.

En dom med liknande anklagelse i Sverige ger möjligen 1,5 år fängelse, istället för nåd  fick dock George Karimi enligt sin advokat avtjäna ett tredubbelt så långt straff i Sverige  Detta trots att han redan hade avtjänat sju år i Kina.

År 2015 släpptes George Karimi  ur svenskt fängelse och sedan dess har han sökt att efterforska vad som hände bakom kulisserna i samband med överflyttning till Sverige.

I det ovan nämnda brevet till riksdagen skrev jag att  ”Syftet med detta brev är inte att beskriva George Karimis svåra situation i anstalten, men att berätta och belysa för Er att hans arrestering och fångenskap inte är resultatet av ekonomisk brottslighet, som man hävdar i Kina, utan det hela har en allvarlig politisk bakgrund. Hans fall har av politiska anledningar förvanskats till penningförfalskning. George Karimi är född i Iran med armenisk bakgrund. Han är väl medveten om värdet av frihet och rättvisa och intresserade sig för politik som ung. Han engagerade sig politiskt i kampen för frihet och mänskliga rättigheter i Iran. Med stor tacksamhet blev han sedan svensk och en god medborgare”.

Hans politiska engagemang och verksamhet gentemot vissa kinesiska myndigheter handlade just om spridning av information rörande det armeniska folkmordet och ett eventuellt framtida kinesiskt erkännande.

Vidare skrev jag i samma brev att  ” Med anledning av det ovan nämnda kan man inget annat än misstänka att det finns vissa krafter som motarbetar George genom att skapa hinder och artificiella murar. Man verkar göra allt för att han inte ska få den medicinska vård som behövs i fängelset och framförallt den frihet som han har rätt till”.

Nu efter så många år visar det sig att Karimi hade rätt och att det fanns krafter som motverkade rättvisan.

Det bör även påpekas att Georges advokat Lars Carlén menar att, ”den långa påföljden som George Karimi fick i Kina strider mot Europakonventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna”.

Våra förväntningar är fortfarande desamma och vi söker Ert engagemang för att  hela sanningen ska komma fram och att rättvisan till slut ska segra.

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Garo Hakopian

Ordförande:   Assembly of Armenians of Europe

Uppsala 2017-11-25

Mob: 0707258593

garo.hakopian@comhem.se

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4