September 25, 2023

D U Y U R U Gerçeklerin gün ışığına çıkartılması için tarihimizin karanlık sayfaları ile yüzleşmek istiyoruz

D  U  Y  U  R  U

Gerçeklerin gün ışığına çıkartılması için tarihimizin karanlık sayfaları ile yüzleşmek istiyoruz!

Tarihleri ile yüzleşmekten kaçanların başları, insanlık önünde daima eğik kalacaktır!

1915 Soykırımından bu yana aradan 95 yıl geçmiş olmasına rağmen, Türkiye cumhuriyeti devletinin, soykırımı inkar politikasında hala hiçbir değişiklik olmadı. Ardı arkası kesilmeyen pogromlar, TC-çatısı altındaki farklı kimlikleri soykırımcı yöntemlerle sürdürülen Türkleştirme, Müslümanlaştırma faaliyetleri, sistemin güvenliğini tehdit unsuları olarak seçtiği ‘yeni’ düşman hedefleri (tehlike kabul edilen Kürt ve Alevi varlığı), soykırımın hala gündemden düşmediğini göstermektedir.

Aslında TC’nin bu milli politikası, hem Türkiye toplumsal hayatında, hem de dünya kamuoyu nazarında iflas etmiş olmasına rağmen, yönetim erki tarihi gerçekleri inkâr etmeye devam etmektedir. Asker ve sivil devlet bürokrasisi akla gelebilecek bütün olanaklarını seferber ederek, soykırımın inkârı için dev bir aygıt ve ona işlerlik kazandırmaya çalışan bir görevliler ordusu yaratmıştır. Bu aygıtın ülke genelinde en önemli görevi ırkçı önyargılarla toplumsal bilincin kirletilmesi, bir başka ifadeyle, kışkırtılan hedeflere yönlendirilebilecek bir jenosit toplumunun yaratılmasıdır. Uluslar arası alanda ise, dezenformasyon, şantaj ve rüşvet yolu ile inkar politikasını ayakta tutmak, soykırım mağduru halklar için hak ve adaleti imkansız hale getirmektir.

İnsanlığa meydan okuyan bu pervasız soykırım siyasetinin panzehiri, kamuoyunun tarihi soykırım gerçeği konusunda doğru bilgilendirilmesidir. Soykırım stratejisinin etkisiz hale getirilmesinin ön koşulu inkâr edilen tarih gerçeklerin gün ışığına çıkartılmasıdır. Tarihi gerçekleri doğru algılayan kamu vicdanı ne soykırımcıları, ne de onların izinde yürüyenleri affetmeyecektir. Hak ve adalet, eninde sonunda soykırım mağduru halkların olacaktır. Barışın ve dostluğun önüne dikilen ırkçı engeller, atılacak küçük, ama doğru adımların birikimi sayesinde mutlaka yıkılacaktır. “Tarihimizin karanlık sayfaları ile yüzleşme” etkinliklerimiz, bu amaca hizmet eden on yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz çalışmalarımızın bir devamıdır.

Soykırım mağduru halklara karşı yalana ve iftiraya dayanan resmi tarih tezlerinin ölümcül eleştirisi niteliğini taşıyan Sayın Recep Maraşlı’nın “ERMENİ ULUSAL DEMOKRATİK HAREKETİ VE 1915 SOYKIRIMI” adlı eseri ve vesile olduğu canlı tartışma, gerçeklerin gün ışığına çıkarılmasına hizmet emektedir. Ayrıca 1915 soykırımı konusunda, adeta “güneş balçıkla sıvanamaz!” öz deyişinin onayı anlamına gelen Armin T. Wegner’in belgesel fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi, izleyiciye inkar edilen soykırıma dair bir fikir edinme imkanı sunmaktadır.

“Tarihimizin Karanlık sayfaları ile yüzleşme” konferansı bu kez, soykırım mağduru halkların sürgün çocuklarının, torunlarının, politik mültecilerin işsizlik mağduru göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecektir.

Sayın Maraşlı, bizlere böyle bir eseri yazmasına vesile olan nedenleri anlatacak; soykırım mağduru halkların sonraki kuşakları ile devletin inkâr politikasından dolayı soykırım yükünü omuzlarında taşımak zorunda kalan toplumun sonraki kuşakları arasında, insani ilişkiler kurabilmenin koşullarını irdeleyecek. Sayın Maraşlı, “ERMENİ ULUSAL DEMOKRATİK HAREKETİ VE 1915 SOYKIRIMI” adlı eserine, okurlarından gelecek soruları ve eleştirileri yanıtlayacaktır.

Halklarımızın özgür geleceği için, ortak coğrafyamızda hak ve adaletin, barışın ve dostluğun egemen olduğu onurlu ortak yaşama özlem duyan Paris’in, Batı Ermenistan, Kürdistan, Bethnahrin, Pontos, Kapadokya, İyonya, Trakya ve Türkiye kökenli sürgünlerini, politik mültecilerini, göçmenlerini konferanslarımıza katılmaya davet ediyoruz.

ORGANİZASYON:

Paris Soykırım Mağduru halklarla dayanışma İnisiyatifi

Soykırım Karşıtları Derneği (SKD)

Dersim Kültür ve Araştırma Derneği

TOPLANTI ADRESİ VE TARİHİ:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4