June 4, 2020

Սփյուռքը ի՞նչ խողովակով է շփվելու Նոր Հայաստանի հետ, ե՞րբ և ի՞նչ մեխանիզմ է ձևավորվելու՝ Ձեր նշած միացյալ ջանքերով մեկտեղվելու համար

July 29, 2019 AAE 0

10 հարցԶարեհՍինանյանին ԶարեհՍինանյաննիրառաջինաշխատանքայինայցըՍփյուռքսկսեցՌԴմայրաքաղաքից: Գերհագեցածհնգօրյա (հուլիսի 18-23) այցիընթացքում, աշխատելովչանտեսելգործողոչմիկառույց, նաճանաչողականհանդիպումներունեցավՄոսկվայիհայկականիրականությանլայնշրջանակներիհետ: Փորձեցտեսնելևզգալհամայնքիընդանուրպատկերը, հասկանալռուսաստանաբնակհայրենակիցներիմտահոգություններնունրանց համախմբելու և գործունեությունը համակարգելու նորմեխանիզմները: Նորէրնաև ԶարեհՍինանյանիհանդիպումներիձևաչափըևշփմանորակը. մարդկային, անկեղծ, համարձակև, որամենակարևորնէ` հույսներշնչող: Անշուշտ, մեկայցըքիչէիրողությանճշգրիտընկալմանհամար, բայց, ինչպեսգլխավորհանձնակատարիմեջբերածհայտնիչինականառածնէասում. «Ուզումեսերկարճանապարհանցնել` արաառաջինքայլդ»: Հուլիսի 19-ինՀՀվարչապետի՝Սփյուռքիգործերիգլխավորհանձնակատարըբացառիկհարցազրույցտվեց «Ժամ» ամսագրիգլխավորխմբագիրԱննաԳիվարգիզյանին: Զարեհ Սինանյանը ծնվել է 1973 թվականի […]

4/AAB0Q2qi2hC5WMFScWsapOW0d1ypdvjHSDFgUciTQjW7ImoDTCNLGO4